Відповіді до теми: “Літературна спадщина Івана Котляревського”

1. Чому І. Котляревський образився на Максима Гіарнуру?

Конотопський поміщик М. Парпура 1 ‘798 року видав за власні кошти три пер­ші частини “Енеїди” І. Котляревського. Парпура не привласнював твір Котля­ревського, він на титульній сторінці написав: “Енеида, на малороссийский язык перелицованная І. Котляревским”, а далі добавив: “Иждивением М. Парпуры”. Автор поеми був дуже незадоволений, що без його згоди видано “Енеїду”. Образа була настільки велика, що у третій частині він написав такі слова:

“Якусь особу мацапуру

Там шкварили на шашлику…”

За те, що він віддавав “чуже в печать” і “чужим пустився промишлять”. Хоча така критика несправедлива. Парпура не мав ніякої вигоди, його вчинок заслуговує на похвалу.

2. Назвіть джерела “Енеїди”.

Основними джерелами “Енеїди” є реальна дійсність того часу та народна твор­чість. Побічними джерелами можна вважати бурлескну та сатиричну літератури XVІІІ ст., інтермедії до шкільних драм, жартівливі ліричні вірші.

3. Які проблеми порушує у своєму творі І. Котляревський?

І. Котляревський висміює паразитизм, хабарництво, пияцтво, моральну нікчемність представників панівних класів. У творі “Енеїда” він порушує пробле­ми соціальної нерівності, честі та обов’язку перед Вітчизною, дружби й кохання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Літературна спадщина Івана Котляревського”