Відповіді до теми: “Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку XX століття”

1. Які причини викликали зміни в поезії початку XX ст. ?

Передусім розширилася сфера матеріалу для поетичного вираження, яка вмісти ла в себе практично все, навіть сферу побуту. Поезія наблизилась до повсякденності

2. Які новації в галузі віршування приніс початок XX століття?

З початку XX століття можна спостерігати розвиток і утвердження верлібру вільного вірша, який прийшов на зміну “закритій” формі вірша, що грунтується на певній системі рим і однаковій довжині рядка. Уся поезія тяжіє до білого вір ша, верлібру або їх комбінацій.

3.

Які напрями поетичної творчості розвивались на початку XX століття? Насамперед розвивались реалізм і модернізм. Серед модерністських течій слід назвати дадаїзм і сюрреалізм у Франції (Л. Арагон, П. Елюар, Т. Туара, А. Бре – тон), експресіонізм у поезії Німеччини та Австрії (Г. Гейм, Г. Тракль, Г. Бонн. Й Бехер, Б. Брехт), імажизм у поезії СІІІА (Е. Паунд, Е. Лоуелл, X. Дуліт л) м Англії (Р. Олдінгтон, У. Стівенс, Т. С. Еліот), символізм у літературі Росії (Д. Мі режковський, В. Брюсов, К. Бальмонт, О. Блок, Андрій Бєлий та ін.), акмеїзм у літературі Росії (М. Гумільов, О. Мандельштам, С. Городецький, А. Ахматопа), футуризм у поезії
Італії та Росії (В. Маяковський, Д. та М. Бурлюки, В. Хлєбні ков, В. Каменський. Б. Пастернак, М. Асєєв та інші).

4. Чи можна віднести поезію Райнера Марії Рільке до певної мистецької течії? Протягом життя творчість Р. М. Рільке еволюціонувала. Наприклад, для першого періоду характерні ірраціональне самозаглиблення і тяжіння до музики, що характерне для символізму. Під час перебування в Парижі Рільке захоплюється ідеєю втілення пластичного мистецтва в слові (“Нові вірші” (1907-1908)). А П “Дуїнянських елегіях” (1912-1923) відбилося прозріння людини, яка знайшли шлях до гармонії зі світом. Ще яскравіше захоплення людиною-творцем відбило­ся у збірці “Сонети до Орфся” (1923). Крім того, після збірки “Часослов” (1905) у поета був період захоплення екзистенціалізмом.

5. Яке місце належить Федеріко Гарсіа Лорці в іспанській та світовій поезії? Поети Іспанії початку XX століття (X. Р. Хіменес, А. Мачадо-і-Руїс, М. де Уші-муно, X. Гільєн) розвивали традиції інтелектуалізму. Поети ж нового поколіннії (М. Ернандес, Р. Аіьберті) шукали шляхів поєднання інтелектуалізму з народним надбанням. Саме у поезії Лорки фольклор іспанських провінцій, музичні ритми його батьківщини й своєрідна поетика поєдналися з літературно-книжною традицією (збірки “Вірші про канте хондо”, “Циганські романсеро”). Поетичні пошуки Лорки яскраво продемонстрували наявну тенденцію до використання народної традиції в сучасній інтелектуальній поезії усього світу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку XX століття”