Коротка характеристика добутку Ідіот Достоєвського Ф. М

Роман побудований на контрасті між ідеальними духовними цінностями й реальними відносинами людей, заснованими на грошах, розрахунку, забобонах, страстях. В образі князя Мишкіна “спроба зобразити тип людини, що досягло повної моральної й духовної рівноваги”, “зобразити цілком прекрасну людину”, за словами самого автора. Всі вчинки князя виходять із християнської моралі: жалю, прощення, милосердя. У рукописі Мишкін іменується іноді ” князем-христом”. За задумом автора він покликаний зціляти уражені егоїзмом душі людей И хоча він морально “просвіщає” багатьох людей, але це “просвітління” не тільки нічого не міняє в їхньому житті, але ще більше підсилює й поглиблює її протиріччя.

Головні теми роману – нерозривність добра й краси, трагічність їхнього існування у світі, необхідність жертви в ім’я добра й краси


Щастя в розумінні героїв твору наталка полтавка.
Коротка характеристика добутку Ідіот Достоєвського Ф. М