Geographical Position of the USA. Географічне положення США

США займають центральну частину Північно-Американського континенту. Вони межують з Канадою на півночі і з Мексикою на півдні. Вони омиваються Атлантичним океаном на сході, Тихим океаном на заході і Мексиканською затокою на півдні. Територія сучасних США складається з трьох окремих частин. Власне США й Аляска розташовані в Північній Америці. Гаваї знаходяться у центральній частині Тихого океану. Площа країни близько 9 400 000 км2.

Населення складає близько 256 мільйонів чоловік. Неможливо дати якесь загальне визначення ландшафту США. Це країна

гір і рівнин, долин і пустель. Близько половини території на заході займають Кордильєри. На сході знаходяться Аппалачські гори. Між цими величезними гірськими ланцюгами знаходяться центральні та великі долини. Скелясті гори пролягають від Аляски через Канаду і США до Мексики. Як і в Сьєрра-Неваді, у Каліфорнії в горах є вершини, вкриті снігом, і чисті гірські озера. Великі озера знаходяться на північному сході країни. Це озера Онтаріо, Гурон, Ері, Верхнє і Мічиган. Найбільші ріки США – Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Колорадо і Юкон. В американських рік дуже виразні назви: Зміїна ріка, Молочна ріка, Зелена ріка, Солодка
ріка, Біла ріка. У США знаходяться багаті поклади вугілля, нафти, заліза, цинку, міді, срібла, фосфатів, газу, урану і кольорових металів. Країна володіє 1/4 від усіх світових покладів кам’яного вугілля.

The USA occupies the central part of the North American continent. It borders on Canada in the north and Mexico in the south. It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico in the south. The present territory of the USA consists of three separate parts. The USA proper and Alaska are situated in North America. The Hawaii are situated in the central part of the Pacific Ocean. The area of the country is about 9,400,000 km2. Its population is about 256 million people. No general statement can be made about the landscape of the USA. It is a country of mountains and prairies, valleys and deserts. About one half of the territory in the west is occupied by the Cordilleras. In the east there are the Appalachian Mountains. Between these great mountain chains central and large valleys lie.

The Rocky Mountains extend from Alaska through Canada and the USA to Mexico. Together with the Sierra Nevada Mountains in California they have snow-capped peaks and clear mountain lakes. The Great Lakes are situated in the north – east of the country. They are Lake Ontario, Lake Huron, Lake Erie, Lake Superior, Lake Michigan. The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Columbia, the Colorado, and the Yukon. American rivers have very expressive names: the Snake River, the Milk River, the Green River, the Sweetwater River, the White River. The USA has rich deposits of coal, oil, iron, zinc, copper, silver, phosphate rock, natural gas, uranium and non-ferrous metals. The country has one fourth of the world’s coal deposits.

Vocabulary:

To separate [‘separeit] – відокремлювати the Gulf of Mexico [‘gAlf av’meksikau] – Мексиканська затока the Hawaii [ha:’waii:] – Гавайські острови the Appalachian Mountains [,sepa’leit[ian ‘mauntmz] – Аппалачі prairies [‘prsariaz] – рівнини desert [‘dezat] – пустеля the Sierra Nevada Mountains [‘siara na’va:da ‘mauntmz] – Сьєрра-Невада Ontario [an’teariau] – Онтаріо Huron [‘hju:aran] – Гурон Erie [‘ian] – Ері Superior [sju:’piana] – Верхнє Michigan [‘mijigan] – Мічиган

Questions:

What is the territory of the USA? Where is the country situated? What is the population of the USA? What are the Great Lakes? Where are they situated? What is the longest river in the USA?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Geographical Position of the USA. Географічне положення США