Карта світу. The Map of the World

Ми живемо на планеті, що називається Земля. Велика частина її зайнята водами Світового Океану. Великі площі суші, оточені океанами і морями, називаються материками чи континентами. Вони схожі на великі острови. Дивлячись на карту світу, ми бачимо, що є шість континентів.

Це: Євразія (Європа й Азія спільно), що є найбільшим континентом; Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія й Антарктика, де розташований Південний полюс.

Варто сказати, що Азія знаходиться навпроти в п’ять разів меншого континенту – Австралії.

Європа,

що досить невелика, знаходиться навпроти великого африканського континенту.

Північна Америка майже дорівнює Південній за розміром. І тільки Антарктика не має собі пари. Частин світу теж шість. Але вони відрізняються від континентів. Північна і Південна Америки формують одну частину світу – Америку. Континент Євразія поділяється на дві частини світу – Європу й Азію. Найбільша частина світу – Азія. Австралія і Тихий Океан називається Океанія. Є чотири океани. Тихий океан – найбільший і найглибший із усіх, його загальна площа перевищує територію суші. Другим іде Атлантичний океан. Індійський океан лише

трохи менший за Атлантичний. Найменший – Північний Льодовитий, де знаходиться Північний полюс. Існує також багато морів і рік в усіх частинах світу. Найдовші ріки – це Міссісіпі і Міссурі. У нашій країні найбільша ріка – Дніпро. Найбільші озера: Байкал, Вікторія і Мічиган.

We live on the planet that is called the Earth. The greatest part of it is taken by the waters of the World Ocean. Large masses of land surrounded by oceans and seas are called mainlands or continents. They are like big islands. Looking at the map of the world we can see that there are six continents. They are: Eurasia (Europe and Asia combined) which is the largest continent, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica, in which the South Pole is situated.

It should be said that Asia lies opposite the five times smaller continent of Australia.

Europe, that is rather small, lies opposite the big continent of Africa. North America almost equals South America in size. And only Antarctica has no opposite land. The parts of the world are also six in number. But they differ from the continents. North and South America form one part of the world – America. The continent of Eurasia is divided into two parts of the world – Europe and Asia. The largest part is Asia. Australia and the Pacific Ocean are called Oceania. There are four oceans.

The Pacific is the largest and the deepest of all, its total area is greater than that of all the dry land. Second comes the Atlantic. The Indian Ocean is only slightly smaller than the Atlantic. The smallest ocean is the Arctic Ocean with the North Pole in the centre. There are also many seas and rivers in all parts of the world. The largest rivers are Mississippi and Missouri. In our country the largest river is the Dnieper. The greatest lakes are: Lake Baikal, Lake Victoria and Lake Michigan.

Vocabulary:

Ocean [‘aufn] – океан to surround [sa’raund] – оточувати mainland [‘memland] – материк Eurasia [juar’eija] – Євразія Asia [‘eija] – Азія Africa [‘sefrika] – Африка North America [‘no:0 a’menka] – Північна Америка South America [‘sau0a’menka] – Південна Америка Australia [as’treilja] – Австралія the South Pole [‘sau0 ‘paul] – Південний полюс

Questions:

How do we call our planet? What are mainlands? How many continents do you know? What are they? What are the parts of the world? What are the oceans? What lakes and rivers do you know?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Карта світу. The Map of the World