“Хай бідні ми, хай злидні ми… а будьмо чесними людьми”: Мої роздуми над ряднами Роберта Бернса

І. Роберт Берне – великий англійський поет, автор всесвітньо відомих пісень.

ІІ. “Хай бідні ми, хай злидні ми… а будьмо чесними людьми”.

1. Чесна бідність – чеснота, яку проповідує Роберт Берне. (За часів Роберта Бернса в Англії пуританська мораль вважала багатство диявольським да­рунком; проповідувалася користь від бідності, вважалося, що бідний ближ­чий до Бога, ніж багатий. Однак ця пуританська мораль була подвійною, бо треба було віддавати на церкву десяту частину своїх статків, тому багата людина завжди була важливішою

для церкви, ніж бідна.)

2. “Звання – лиш карб, людина – скарб, цінніший від усього…” (Берне про­повідує ідею того, що соціальний стан людини (“Звання – лиш карб”), не є показником її людських якостей, моральної висоти. Поет вважає, що не багатство вирізняє людину з-поміж інших, а її характер, добро, справедли­вість, ставлення до інших (“людина – скарб, цінніший від усього…”) – він підносить до вищого рівня гуманістичні цінності, а не матеріальні статки.)

3. Протиставлення бідних і багатих у творі Роберта Бернса. (Бідні, носії спра­ведливості, добра, – їдять “черстві куски”,

погано вдягнені, однак вони людяніші, чесніші. Натомість багаті, які вдягнені в шовки, їдять булки – черстві душею, несправедливі, неправедні, безчесні.)

ІІІ. Моє ставлення до рядків Бернса, (Не все слід сприймати гак однозначно і ді­лити світ на білий і чорний. Бідність штовхає людину на злочини, які важко назвати добрими, християнськими. Та й людина багата та, що вміє заробляти гроші, може зробити багато доброго для інших. Гроші самі по собі – не зло і не благо. Це лише засіб, за допомогою якого можна зробити добру або злу справу. Чесність – це важлива чеснота і для бідного, і для багатого.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

“Хай бідні ми, хай злидні ми… а будьмо чесними людьми”: Мої роздуми над ряднами Роберта Бернса