Вибір професії. Choosing a Career

Для нас дуже важливо зробити правильний вибір професії. Багато років тому я вирішила вступити до університету на факультет іноземних мов. Англійська мова була моїм улюбленим предметом у школі. Я добре училася. Наші уроки завжди були цікавими. Я також завзято працювала сама над удосконаленням свого знання англійської мови.

Я робила багато вправ, намагаючись поліпшити свої мовні навички. Я читала англійські книги, газети і журнали. Отже, я вирішила вступити на факультет іноземних мов. Я хотіла знати англійську мову досконало. Я хочу працювати

вчителем у школі. Сьогодні в нашій країні вчителя англійської мови дуже цінують. Я люблю цю професію, хоча розумію, що це важка робота. Щоб бути гарним учителем, потрібно бути зацікавленим у тім, що робиш.

Професія вчителя дуже важлива. Учитель – це людина, що завжди готова допомогти учням і по-справжньому зацікавлена у своїй роботі.

It is very important for us to make the right choice of profession. Many years ago I decided to enter the Foreign Languages Department of the University. English was my favourite subject at school.

I did well in it. Our lessons were always interesting. I also worked hard at my English on my own.

I did a lot of exercises trying to improve my language skills. I read English books, newspapers and magazines. So I decided to enter the Foreign Languages Department. I wanted to know English

perfectly. I want to work as a teacher at school. Today the teachers of English are of great demand in our country. I like this profession though I understand that it is a difficult job. To be a good teacher you must be interested in what you are doing. The profession of a teacher is very important.

The teacher is a person who is always ready to help his pupils, who takes a real interest in his work.

Vocabulary:

Сareer [kse’ria] – кар’єра choice [tfois] – вибір language skills [‘lserjgwid3 skilz] – мовні навички department [di’pcctmant] факультет to improve [im’pru:v] – покращити, поліпшити

Questions:

Why is it important to make the right choice of profession? Have you made your choice? What was your favourite subject at school? What college are you going to enter? What do you think of the profession of teacher? Why is it difficult and important? Who was your favourite teacher at school? Why?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Вибір професії. Choosing a Career