Тема твору: Academic Subjects

У школі ми вивчаємо багато різних предметів. Ми вивчаємо гуманітарні предмети: історію, українську мову і літературу, російську мову і літературу. Ми також учимо іноземні мови. Звичайно це англійська, французька чи німецька. Ми вивчаємо предмети, що розповідають про нашу планету і закони природи.

Серед них фізика, біологія, хімія і географія. Важливими предметами є також інформатика і математика. У кожній школі є лабораторії і спеціалізовані класи, оснащені сучасними навчальними матеріалами і необхідним устаткуванням. Крім того, є спортзали

для занять фізкультурою. Наші школи дають нам можливість одержати гарну освіту.

We take many different subjects at school. We study the Humanities: History, the Ukrainian language and Ukrainian Literature, the Russian language and Russian Literature, too. We learn foreign languages. They are usually English, French or German. We also take subjects describing our planet and the laws of nature. Among them there are Physics, Biology, Chemistry and Geography. Other important subjects are Computer studies and Mathematics. Every school has laboratories and specialized rooms equipped with modern teaching materials, necessary devices and facilities. Besides there are gyms for Physical training lessons. Our schools provide us with every opportunity to get good education.

Vocabulary:

Different [‘difarant] – різний opportunity [,apa’tju:niti] – можливість subject [‘sAbd3ikt] – предмет (навчальний) education [,edju’keijn] – освіта

Questions:

How many subjects do you have at school? What are they? What do you do during different lessons? What is your favourite subject? What do our schools provide us with?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Тема твору: Academic Subjects