Іншомовні слова (твір на лінгвістичну тему)

Ми живемо в світі, який сформувався за багатовікову історію розвитку народів різних країн, культур, мов. Ми не можемо жити, не спілкуючись з іншими людь­ми. Кожний народ використовує те, що придумали інші.

Якшо уважніше придивитись до слів, які ми вживаємо щодня, то виявиться, що багато з них прийшли до нас з інших мов, тобто мають іншомовне походжен­ня. Я спеціально знайшов “Словник іншомовних слів” і перегорнув його. 1 що ви гадаєте? Просто у власній квартирі я знайшов безліч предметів, до яких ми звикли і навіть назви яких здаються нам

рідними. Але ж слова “телевізор” і “телефон” ма­ють грецьке і латинське походження: tele (з грецької) означає “далеко”, “далекий”, vіdeo (з латинської) – “здатність бачити”, phone (з грецької) – звук. Магніто­фон ™ від грецького magnetіs – магніт і phone. У кожній квартирі є диван, а слово це персидського походження. У мене, наприклад, є акваріум, це слово прийшло з латинської мови і означає “водоймище”. А ще помідор, каструля, термос, папір.

Якщо звернути увагу на слова, якими ми користуємось у школі, то побачи­мо, що тут теж іншомовні слова відіграють головну роль. Більшість назв предме­тів

(біологія, зоологія, ботаніка, географія, геометрія, література) мають іншомов­не походження. Наприклад, bіo – (з грецької) – життя, logos – поняття, вчення, geo – земля, grapho – пишу, геометрія – землеміряння, ботаніка (від botane – трава, рослина) – наука про рослини, зоологія (від іооп – тварина) – наука про тварин. Слово “література” прийшло з латинської мови (від Ііtera – буква).

Завдяки телебаченню, радіо, а зараз ше й інтсрнету (слово англійського по­ходження) зв’язки між людьми і мовами поширюються, до нас приходять дедалі нові слова, що відображають факти сучасного життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Іншомовні слова (твір на лінгвістичну тему)