Твір на тему: “Зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу”

Незважаючи на те, що з середньовіччя аж до початку XX століття література здебільшого служила інтересам можновладців, вона все ж таки накопичила багато творів, в яких відображалися загальні народні інтереси та відбивався реальний стан політичного і суспільного життя українського народу. Найбагатше джерело української народної творчості сприяло своїми темами розвитку національної художньої літератури, збагачувало її своїми темами і ідеями, своїми художніми прийомами, прищеплювало їй риси своєрідності, народності і самобутності.

Розвиток

української літератури завжди йшов у ногу з українською історичною дійсністю, у тісному зв’язку з історією, реальним життям народу та країни. Головною темою видатних українських письменників завжди була тема рідної землі, тема її творення і зміцнення, невпинна боротьба з ворогами України, боротьба за свободу та незалежність Батьківщини. В кінці XVII століття в українській літературі виникла нова тема, яка з’єднала в собі твори, що відображали проблеми і життя представників середніх верств тогочасного суспільства.

Відображаючи у своїх творах реальні історичні події, більшість українських письменників прагнула

осмислити їх і зробити власні висновки щодо цих подій, висновки, які б мали повчальне і виховне значення. Кращі твори українських письменників й досі пробуджують у читачів патріотичні почуття, виховують мужність у боротьбі за незалежність і свободу рідної землі, а також стійкий характер.

Створюючи образи, українські письменники завжди прагнули принизити чи засудити негативних героїв своїх творів, а позитивних героїв завжди звеличували і виправдовували. Завдяки цьому вже в середньовіччі українська література мала громадську спрямованість, якою відрізнялася велика кількість художньої прози та поетичних творів.

Кращі твори видатних українських письменників і поетів відзначаються вмінням авторів бачити в житті саме ті проблеми і теми, які відповідали інтересам народу, а також надзвичайною народною духовністю. Частіше всього це виражалося у доступній і зрозумілій формі. При всьому цьому зберігалася літературна мова, яка розвивалася на основі загальнонародної мови.

З початку свого існування і протягом багатьох століть свого активного розвитку українська література накопичила величезну кількість найрізноманітніших творів, які дійшли до нашого часу і які ми зможемо передати наступним поколінням.

Неповторні риси творів української літератури, серед яких тісний зв’язок з усною народною творчістю, громадська спрямованість, прагнення до правдивого зображення життя українського народу, патріотизм, народність, самобутність та багато іншого стали зразком і славною традицією для українських письменників, поетів і драматургів наступних поколінь. У більшості видатних творів українських митців добре проглядається нерозривний зв’язок національної літератури з життям українського народу та історією нашої рідної країни.


Суперечливість теорії крові по совісті родіона раскольнікова.
Твір на тему: “Зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу”