Принципи та засоби навчання іноземної мови

Принципи навчання дають відповідь на запитання „Як організувати навчальний процес?” Навчання іноземної мови здійснюється на основі дидактичних та методичних принципів.

До Дидактичних принципів відносяться:

Принцип наочності забезпечується у навч процесі з іноземної мови створенням відповідних умов для чуттєвого сприймання іншомовного оточення.

Принцип посильності передбачає ретельний відбір навчального матеріалу і видів вправ з цим матеріалом з урахуванням рівня підготовки учнів.

Принцип міцності. Міцність засвоєного

мовного та мовленнєвого матеріалу може бути забезпечена у навчальному процесі шляхом підвищення змістовності навчаль­ного матеріалу, здійснення яскравого першого знайомства з новим мате­ріалом для створення живих образів, пошуку асоціацій, які Виконують роль “гачка” в пам;яті.

Принцип свідомості цей принцип передбачає цілеспрямований відбір навчального мовного та мовленнєвого матеріалу, який забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів.

Принцип науковості навчання означає, що учням пропонуються для засво­єння надійно обгрунтовані в сучасній науці положення.

Принцип активності

передбачає мовл – розумову активність учнів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю.

Принцип виховуючого навчання організації навчального процесу, який забезпечує учням можливість проявити себе як особистість, отримати гармонійний і всебічний розвиток.

Принцип індивідуалізації урахування індивідуально-психологічних особливостей учня.

До методичних принципів:

Принцип комунікативності передбачає побудову процесу навчання іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації.

Принцип домінуючої ролі вправ передбачає таку організацію навчальної діяльності учнів, при якій можуть бути успішно сформовані навички та вміння іншомовного мовлення. Принцип взаємопов;язаного навчання видів мовленнєвої діяльності дозволяє забезпечити навчання іншомовного спілкування найефективнішим чином.

Принцип урахування рідної мови дає можливість спрогнозувати труднощі у навчанні вимовної, лексичної і граматичної сторін іншомовного мовлення у навчанні графіки, орфографії, при семантизації мовного матеріалу.

Перелічені принципи взаємопов;язані. Засобами навчання можуть бути різноманітні матеріальні предмети, які допомагають учителю організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням – успішно оволодівати нею.

Згідно з такими критеріями як значущість, призначення та застосування технічної апаратури засоби навчання іноземної мови розподіляються на| основні та допоміжні:, для вчителя і для учня; технічні та Нетехнічні.

Усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному комплексі.

Комплект для вчителя складається з Державного стандарту і Програми іноземної мови, книжки для вчителя, посібника для позакласної роботи, набору фоно – і відеофонограм, таблиць, малюнків, збірника вправ.

Комплект для учня включає підручник, книжку для читання, довідники, словники, роздавальний навчальний матеріал, вправи на друкованій основі або на аудіокасеті, відеограми (діафільми, слайди), комп;ютерні програми.

Засоби навчання іноземної мови можуть застосовуватись з використан­ням відповідної технічної апаратури або без неї. Ті засоби, що потребують Використання Технічної апаратури, називають технічними засобами навчання. Інші засоби є Нетехнічними.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Принципи та засоби навчання іноземної мови