A Good Beginning Makes a Good Ending

Завжди цікаво почати що-небудь нове. І якщо початок гарний, то закінчення може бути теж гарним. Якщо ми візьмемо таку проблему як вибір професії, то ми повинні знати усе про ту чи іншу професію. Наприклад, я хочу стати лікарем. Це значить, що у віці 10 чи 11 років я повинна читати книги про лікарів.

Можна ходити в бібліотеку і читати книги про цю професію, а також розмовляти з дорослими, котрі багато знають про цю професію. Мені також потрібно подумати, наскільки добре я зможу робити те, що мені подобається. Можливо, найкращий спосіб готуватися до

будь-якої роботи – одержати гарну освіту, для цього потрібно добре учитися в школі й учитися тому, що є поза школою. Професії міняються і постійно з’являються нові. Через кілька років будуть нові професії, про які ніхто зараз не знає. За допомогою читання і бесід з людьми ви зможете довідатися про величезні можливості, що будуть у вас. Якщо ж випускники хочуть одержати вищу освіту, то найкращий шлях до цього – через практику. Багато випускників перед вступом до університету будуть працювати кілька років. У них буде час подумати про своє рішення, і вони придбають життєвий досвід.

It’s always interesting to begin something new. And

if the beginning is good, the end may also be good. If we think of such a problem as “choosing a profession”, we must know everything about this or that profession. For example, I want to become a doctor. It means that at the age of ten or eleven I have to read books about doctors.

This may be done by going to the library and by reading widely; also by talking to adults who know much about this profession. I also need to think about how well I can do what I would like to do.

Perhaps the best way to prepare for any job is to get a good education – to do well at school, and to learn all I can outside of school. Jobs change and new ones are constantly appearing. In some years now, there will be many more new jobs nobody knows anything about today. By reading and talking to people we’ll learn what great opportunities there will be for us. If a school leaver wants to get a higher education, the best way to it is through practical work. Most school leavers will work a few years at a factory or plant before entering the University. They will have time to think over their decision and they will have a good knowledge of life.

Vocabulary:

Adult [‘sedAlt] – дорослий perhaps [pa’hseps] – можливо decision [di’srjn] – рішення knowledge [‘кпаиіісіз] – знання, досвід

Questions:

How do you understand such a phrase as “a good beginning makes a good ending”? How do you spend your free time? Have you got enough free time? What do you think is more interesting to study subjects or get practical work?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

A Good Beginning Makes a Good Ending