Після школи. Аfter School

Ми говорили про те, що школярі роблять у школі, на уроках і на перервах. Але хлопчики і дівчатка не весь день проводять у школі. Зараз розмова піде про те, що вони роблять після школи, коли вільні. Не кожний йде після останнього уроку додому. Багато активістів класу, школи залишаються в школі на якийсь час, щоб виконати суспільну роботу. Вони організовують вечори, конференції, ігри і збори.

Шкільна бібліотека відкрита в цей час для учнів, що прийшли, щоб вибрати нову книгу чи почитати цікавий журнал. Існує багато гуртків, що працюють після занять

у школах; кожен після уроків приходить сюди, щоб робити те, що його цікавить. Спортивні секції теж дуже популярні. Їхні учасники грають в ігри і займаються гімнастикою. Можна побачити молодь з різних класів чи у спортивному залі, чи на ігровому майданчику. Як відомо, школярі після школи теж повинні учитися. У них є завдання, які необхідно робити. Як ви думаєте, коли краще почати робити домашнє завдання? Лікарі і вчителі говорять, що кращий час – це після обіду і годинної прогулянки. Якщо ви не відпочинете, то важко буде готувати уроки. Робота по дому – теж гарний відпочинок від занять. Англійці говорять: “Зміна
роботи так само гарна, як і відпочинок”. Таким чином, корисно сходити в магазин і купити що-небудь. Але якщо ви зустрінете друга на вулиці, не розмовляйте занадто довго, тому що у вас залишиться мало часу на уроки

We have spoken about what pupils do at school, at lessons and during breaks. But boys and girls don’t spend the whole day at school. This talk will be about what they do when school is over and they are free. Not everybody goes home after the last lesson. Many boys and girls – the most active members of the class and school – stay at school for so me time for social activities. They organize parties, conferences, games and meetings. The school library is open at this time for pupils who come to choose a new book or read an interesting magazine. There are different after-school clubs at school; each member of an after-school club goes there to do something which interests him. Sports sections are also very popular.

Their members play games and go in for gymnastics. You can see boys and girls from all classes either in the gymnasium or on the sport-ground. As you know, schoolchildren have to study after school, too. They have homework to do. When do you think it is better to begin doing homework? As doctors and teachers say, the best time is after dinner and an hour’s walk. If you have no rest, it’ll be difficult to prepare your lessons. Work about the house is a good rest from studying, too. The English people say, “A change of work is as good as a rest”. So it is useful to go to the shops and buy something. But if you meet a friend in the street, don’t talk too much because you’ll have too little time for your lessons.

Vocabulary:

To go in for [gaum fo:] – займатися дома to be at home [biat haum] – бути (спортом)

Questions:

What do you like to do after school? Can you do what you like or are there things you must do? Does your school have playing fields? What is your favourite kind of sport? What out-of-school activities are you fond of?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Після школи. Аfter School