За творами “Слово о полку Ігоревім” та “Пісня про Роланда”

Чи знайдеться у нас в Україні хоча б одна людина, яка не читала “Слово” о полку Ігоревім”? Мабуть, що ні. Належить ця пам’ятка давньоукраїнській нітературі XІІ ст. “Пісня про Роланда” зображує події VІІІ ст., але вперше була ніпйдена теж у XІІ ст., і належить до французького народного епосу. Перед ними – два факти з історії різних країн. Але вони мають однакову основу. Що ж об’єднує ці дві пам’ятки, що у них спільного, незважаючи на відстань у часі її у просторі? Маю глибоке переконання, що подібні пам’ятки в різних народів

з’являються мо випадково. Здавалося б, несхожі народи, різні історичні події, але все-таки нони в чомусь подібні. У чому? Найперше, подібність їхня в тому, що вони при-і’ііячені уславленню ратних подвигів простого воїнства, які захищають свою ісмлю. “Слово…” нам розповідає про Ігорів похід проти половців для захисту Руської землі. “Пісня” розповідає про похід Карла Великого на Іспанію, і народне казання пов’язало цей похід з патріотичною боротьбою французів (франків) проти нашестя на Європу арабів.

Але найбільш вражаюча подібність у цих творах – це головні історичні персонажі. У “Слові…”

автор засуджує вчинок Ігоря за те, що він заради власної слави повів свою дружину у похід (хоча його й попереджали про неминучість поразки) замість того, щоб об’єднати зусилля всіх князів і виступити проти ворога однією могутньою силою. Тому Ігор і зазнав поразки.

“Пісня…” теж не оминула подібного факту. Провина Роланда полягала її тому, що він у своєму прагненні до власної слави й у своїй зарозумілості не захотів просити допомоги у Карла Великого, і це призвело до загибелі найкращих його воїнів. На мою думку, поява таких творів має дві мети. Перша – це прославити мужність воїнів на полі бою, які гинули за рідну землю, незважаючи на пихаті пмбіції вельможних ватажків. Бо сила будь-якого війська не стільки у майстерності воєначальника, стільки в особистих якостях воїна, який іде до бою за рідполководців: свою особисту славу ви можете здобувати на змаганнях і турнірах, у турботі про своє воїнство; коли ж мова йде про долю рідного краю, забудьте про власну славу, почесті, образу і зарозумілість заради спільної мети – захистити рідну землю від нашестя ворога. Тож і не дивно, що маючи багато спільного в зображенні подій, ці твори схожі у найголовнішому – у прагненні авторів підняти дух простого воїнства, висловити повагу до їхньої мужності і застерегти воєначальників. Такі твори виникають не через бажання описати в художній формі перебіг війни чи якоїсь сутички, а через потребу застерегти не повторювати помилок минулого заради рідної землі. Вони виникають через потребу часу – нинішнього і майбутнього.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

За творами “Слово о полку Ігоревім” та “Пісня про Роланда”