Місце ратним подвигам було завжди (за народними творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»)

«Слово о полку Ігоревім» – пам’ятка давньоукраїнської літератури XII ст. «Пісня про Роланда» зображує події VIII ст., але вперше була знайдена теж у XII ст. і належить до французького народного епосу. Перед нами – два факти з історії різних країн. Але вони мають однакову основу. Що ж об’єднує ці дві пам’ятки, що у них спільного, незважаючи на відстань у часі і в просторі?

Найперша схожість пам’яток у тому, що вони присвячені уславленню ратних подвигів простого воїнства, що захищало свою землю. «Слово…» розповідає нам про Ігорів похід проти

половців для захисту Руської землі.

«Пісня» розповідає про похід Карла Великого на Іспанію, і народне сказання пов’язало цей похід із патріотичною боротьбою французів (франків) проти нашестя на Європу арабів.

Але найбільш вражаюча подібність цих творів – це головні історичні персонажі. У «Слові…» автор засуджує вчинок Ігоря за те, що він заради своєї власної слави повів свою дружину у похід замість того, щоб об’єднати зусилля всіх князів і виступити проти ворога однією могутньою силою. Тому Ігор і зазнав поразки. «Пісня…» присвячена схожому факту.

Провина Роланда полягала в тому, що він у своєму прагненні

до власної слави і у своїй зарозумілості не захотів просити допомоги у Карла Великого, і це призвело до загибелі найкращих його воїнів.

На мою думку, поява таких творів має дві мети. Перша – це прославити мужність воїнів на полі бою, ідо гинули за рідну землю. Друга – не застереження для зарозумілих і славолюбних полководців: коли йдеться про долю рідного краю, то забудьте про власну славу, почесті, образу і зарозумілість заради спільної мсти – захистити рідну землю від навали ворога.

Обидва автори прагнуть підняти дух простого воїнства, виразити повагу до його мужності. Такі твори виникають не через бажання описати в художній формі перебіг війни чи якоїсь сутички» а через потребу не повторити минулих помилок. Вони виникають на потребу часу – нинішнього і майбутнього.


Доцільність підкорення природи і володарювання над нею.
Місце ратним подвигам було завжди (за народними творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»)