Твір роздум про роль козацтва в історії України

Я глибоко переконана, що козацтво відіграло велику роль в історії України, справило вплив на формування специфічних рис культури, самосвідомості та національного характеру. На мою думку, вже самим фактом свого існування воно надихало українців на боротьбу проти феодального гноблення, за національну незалежність.

З давніх-давен український народ змушений був відстоювати свої права на вільне існування, адже земля наша була багатим і щедрим краєм, на який зазіхали вороги. Нам відомо, що саме козаки присвятили своє життя боротьбі за волю

України. Вони захищали кордони нашої держави від нападів турків, татар, ляхів. Зокрема, польські завойовники хотіли покатоличити наш народ, і лише козакам під проводом Б. Хмельницького ми завдячуємо тим, що цього не сталося. Запорожці самовіддано боронили свій народ і рідну землю, прагнули свободи і власної держави. Сьогодні ми, нащадки славних козаків, розуміємо, який великий внесок зробили козаки у справу розвитку освіти і культури. Адже саме запорожці були покровителями і оборонцями братств, осередки яких виникли по всій Україні. Найбільше допомагав їм П. Сагайдачний. Він сам з усім козацьким військом записався
в члени Київського братства і допомагав по різних містах утримувати школи. Запорожці хотіли, щоб український народ мав багато вчених і освічених людей, щоб оборонятися перед ворожими нападками на віру і народ.

Я вважаю, що козаки зіграли свою роль і у формуванні національної ментальності. Ми до сііх пір захоплюємося героїзмом запорожців, які, не думаючи про себе, йшли на смерть за волю України. Вони були благородними людьми, гордими і нескореними. Однією з найголовніших рис козацької ментальності, на мою думку, була висока громадянська свідомість. І саме цю рису необхідно відродити сьогодні. Крім того, це були люди добросердечні, безкорисливі, чесні, щедрі, вірні у дружбі. Вони над усе цінували власну свободу, поважали старших, були простими, поміркованими і винахідливими.

Ці чесноти, безумовно, вплинули на формування нашого менталітету. Ми повинні гордитися своїми предками і наслідувати їх. Мабуть, не варто все, що було логічним і доречним в епоху козацтва, механічно переносити в сьогодення. Захоплюючись героїзмом запорожців, слід пам’ятати, що доба кривавих воєн, заплутаних, незрозумілих інтриг залишала відбиток на їхніх серцях, інколи перетворюючи їх у кремінь. На Січі цінувались відвага, військовий досвід, кмітливість. Безперечно, чудові й варті наслідування риси. Але людина лагідна, чутлива і вразлива навряд чи мала шанс виділитися з козацького гурту, хоч і була талановитою.

На мою думку, взірцем для наслідування могли б стати ті чесноти козаків, що співзвучні християнській моралі. Насамперед, це глибока повага до старших і заслужених воїнів, без яких не обходилася жодна козацька рада. їхнє слово було найвагомішим і часто ставало вирішальним. Гадаю, цей звичай варто відродити, бо тепер, на жаль, мудрість і життєвий досвід старших В очах нащадків на мають ваги.

Також мені імпонує особиста чесність запорожців навіть щодо своїх ворогів і вірність у дружбі. Боляче й гірко спостерігати, як інколи заради власної вигоди хтось паплюжить колишнього друга, а щодо ворога – то й взагалі не соромиться будь-яких засобів…

А ще мені здається, що не зайвим було б запозичити у козаків винахідливість у повсякденному житті. Урбанізоване суспільство розбестило нас благами цивілізації і ми часто почуваємося безпорадними, не маючи під руками звичних засобів до існування. І, найголовніше, що потребує сьогодні відродження, – це висока громадянська свідомість наших предків. Нам потрібно дбати про духовне і культурне відродження народу, потрібно пишатися тим, що ми – українці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір роздум про роль козацтва в історії України