Проблемний підхід до вивчення кіноповісті 0. Довженка “Зачарована Десна”

І. Гімн землі та людям. (О. Довженко – кінорежисер зі світовим ім’ям, лауре­ат Ленінської премії. Він був великим сином свого народу, палким патріотом рідної землі. Через усе життя проніс він гарячу любов до краю, де народився, до чарівної річки Десни. Тому один із найкращих своїх творів назвав “Зача­рована Десна”. Ця повість – гімн землі та людям, що виховати його, навчили працювати, любити все прекрасне.)

ІІ. Ідейно-тсматична основа твору. (Задум написати такий твір виник у письмен­ника ще в роки Великої Вітчизняної війни. У щоденнику

7 грудня 1945 року з’являється запис про бажання створити таку книжку, яка б “принесла людям утіху, відпочинок, добру пораду і розуміння життя”. Проте “Зачарована Десна” з’явилася лише в 1955 році, за рік до його смерті. Твір має глибоке філософське звучання. Він не тільки про дитинство автора, О. Довженко розв’язує важливу проблему формування людини взагалі, її характеру, поглядів на життя.)

ІІІ. Роль оповідача у творі (Оповідач у “Зачарованій Десні” – сам письменник, який виступає у двох ракурсах: як автор і як герой твору – маленький Саш­ко. Розповідь у творі має двоплановий характер. Перший

план — це поетичне відтворення світу в дитячій свідомості; другий – філософські роздуми зрілої людини-митця про смисл людського буття, роль дитинства у формуванні осо бистості.)

ІV. Проблематика кіноповісті. (Яскраво розкрита проблема природи і людини. Автор не лише відтворює красу улюбленої річки та її берегів, а й утверджуг зв’язок людини і природи як необхідну умову духовності, показує благотвор­ний вплив природи на людський розум і почуття. Головне місце у кіноповісті посідає проблема виховання працею. У сім’ї завжди всі були в роботі. Батька

Сашко любив за надзвичайну працьовитість: “Скільки він землі впорав, скіль­ки хліба накосив!” Невтомною трудівницею була й мати. Дід Семен “…мав сухі натруджені руки, вмів ловити линів просто руками”. Особливо захоплювався малий Сашко роботою дядька Самійла – талановитого косаря. Він “орудував косою, як добрий маляр пензлем…”) V. Значення кіноповісті. (Завдяки чарівній Десні й рідним людям О. Довженко впродовж усього свого життя “не втрачав щастя бачити… зорі навіть у буден­них калюжах на життєвих шляхах”. “Зачарована Десна” – це сповнена ра­дощів і смутку щира сповідь письменника про своє дитинство, про кровний зв’язок із народом і рідною землею. Це заклик любити життя, цінувати й бе­регти все те прекрасне, що робить людину духовно багатою й щасливою, не забувати своє коріння і що дав тобі твій народ та батьки, щоб ти став їх гід­ним сином або донькою.)


Твір на тему перемагають лише сильні.
Проблемний підхід до вивчення кіноповісті 0. Довженка “Зачарована Десна”