Попит і пропозиція на ринку праці в окремих галузях

Дані для формування аналітичного звіту НеагіНшііег:Барометр отримані на основі статистики про вакансії від українських та міжнародних компаній і резюме фахівців, які запропонували свої послуги на ринку праці. Яких саме фахівців шукали найбільше?

У першій половині 2011 року найбільшу кількість вакансій запропонували компанії у таких професійних галузях: “Інформаційні технології/Інтернет/Телеком” та “Продажі”. “Маркетинг/Реклама/ПР” і “Бухгалтерія/Управлінський облік/Фінанси підприємства” – дві наступні професійні

сфери, які займають провідні позиції за обсягом вакансій. Таке саме співвідношення, за статистикою Tvori. COM. UA за 2010 рік, спостерігалося й минулого року. Очевидна першість професійної галузі “Інформаційні технології/Інтер-нет/Телеком”. Тут за перше півріччя 2011 року запропоновано вакансій удвічі більше, ніж, наприклад, у галузі “Маркетинг/Реклама/ПР” й у десять разів більше, ніж у професійній сфері “Þристи”. Тут і далі у цьому звіті наведені дані за обраними професійними галузями, передусім, найбільш масовими. Обсяг вакансій за обраними професійними галузями (перше півріччя 2011 року)

Про дефіцит

фахівців на ринку праці й активізацію боротьби за таланти свідчить також і суттєве збільшення кількості рекрутингових агентств, які готові виконувати замовлення на “закриття” вакансій різного рівня. За спостереженнями професійних рекрутерів найближчим часом на ринку рекрутингових послуг дедалі популярнішим буде напрям аутсорсингу, пов’язаний з наданням тимчасового персоналу. Цей напрям має частково компенсувати нестачу деяких груп фахівців на ринку праці, забезпечивши їх залучення до розв’язання проблем більш ніж однієї компанії.

Вероніка Воловникова, консультант рекрутингового агентства НК Соп8іі1іііі§ (лулулу. пгсопзиШп^.сот. иа):

– У першій половині 2011 року дефіцит висококваліфікованих фахівців у межах усіх професійних галузей не зменшився. Ми зіткнулися з постійністю попиту на менеджерів із продажу в усіх сферах. На мою думку, ця тенденція дедалі посилюватиметься.

Зауважимо, що збільшується попит на фахівців з маркетингу, що, напевно, пов’язано із сильною конкуренцією на ринку. У 2011 році наші консультанти зіткнулися з труднощами у по шу ку висококваліфікованих аудиторів і фахівців у галузі телеко мунікацій.

Одна з помітних і посилюваних тенденцій – дедалі більше вакансій містять вимогу про знання англійської мови. Відзначимо й підвищувані вимоги до сертифікації різних фахівців, особливо у сфері бухгалтерії, аудиту та фінансів, що особливо важливо для працевлаштування в міжнародні компанії. З іншого боку, слід наголосити на тому, що пошукачі більше акцентують на “білій” зарплаті, компенсаційному та соціальному пакетах, бонусах тощо.

Яких саме фахівців шукали найбільше? Інформаційні технології. У межах цієї професійної галузі найбільша кількість вакансій запропонована програмістам і робітникам. При цьому кількість вакансій для цих фахівців у першому півріччі 2011 року збіль шилася вдвічі порівняно з усім 2005 роком (350 вакансій у 2005 році і 780 – у першому півріччі 2011 року). Одна з помітних змін у межах цієї професійної галузі – збільшення кількості вакансій для аналітиків – майже у 2,5 раза порівняно з 2005 роком (50 вакансій у 2005 році і 120 у першому півріччі 2011 року). Професійна галузь “Інформаційні технології/Інтернет/Телеком” (кількість вакансій за деякими спеціалізаціями за перше півріччя 2011 року)

Програмування/Розробка Управління проектами Інженер Телекомунікації Системний адміністратор

Впровадження систем управління підприємством

Тестування Аналітик Розвиток бізнесу Коментарі для Tvori:Барометр

Валентина Пономаренко, виконавчий директор компанії “Супремум”, консалтинговий партнер Товариства ІТ-директорів України: Галузь IT має кілька напрямів, які є джерелом попиту. З-поміж них можна виділити: компанії-постачальники IТ-рішень, IТ-компанії, що займаються офшорним програмуванням, та IТ-підрозділи компаній різних галузей, які займаються застосуванням IТ для внутрішніх потреб компаній. Кожний із цих напрямів генерує свій потік потреб на ринку праці. Проте спільним для всіх напрямів є збільшення обсягів діяльності, що вимагає у свою чергу збільшення кількості та якості фахівців.

Зауважимо, що проектів упровадження ERP-систем стає дедалі більше, а поповнення фахівців цієї категорії здійснюється за рахунок фахівців з інших галузей. Отож кількісний попит на різні категорії збільшується приблизно пропорційно. А збільшення кількості вакансій для програмістів/розробників, на нашу думку, зумовлене тим, що останнім часом практично не збільшуються зарплати цієї категорії співробітників, залишаючись при цьому на достатньо високому рівні. Це спричиняє збільшення плинності кадрів і, відповідно, збільшення кількості вакансій. Попит на програмістів/розробників буде стабілізуватися, оскільки цю категорію постійно поповнюють нові кадри, менш вимогливі до рівня заробітної плати. “Старі” кадри швидше за все будуть перекваліфіковуватися на аналітиків або менеджерів проектів. Крім того, поступово зменшуватиметься кількість фахівців, які хочуть змінити роботу. Попит на аналітиків повинен збільшуватися і незабаром кількість вакансій для цих фахівців може вийти на 2-3 місце у “рейтингу”.

Віталій Ковальчук, керівник ІТ департаменту холдингу:

– Високий попит в Україні на IT-фахівців є причиною необґрунтовано завищених запитів пошукачів цієї категорії, особливо це стосується програмістів “1С”. Ще одна негативна тенденція – недостатність освітньої бази випускників вищих навчальних закладів. ¯м бракує прикладних знань у сфері бізнесу, фінансів і управлінського обліку. IT-фахівці, які поєднують технічні й управлінські навички, а також мають досвід роботи на бізнес-посадах, потрібні скрізь. Саме їх на ринку і не вистачає.

Ринок праці дедалі більше потребує фахівців із консалтингових послуг у галузі інформаційних технологій і менеджерів щодо підбору відповідного персоналу. Із технічних фахівців це прикладні програмісти, системні аналітики, особливо ті, які мають досвід роботи у сфері фінансів і знають реальні бізнес-процеси, а не “на папері”, консультанти із впровадження ERP-систем.

Вакансії компаній, які займаються продуктами харчування і товарами народного вжитку, незмінно посідають лідерські пози ції в межах цієї професійної галузі. Значний стрибок відбувся лише у кількості пропозицій для фахівців у галузі продажу послуг для бізнесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Попит і пропозиція на ринку праці в окремих галузях