Особливості індивідуального стилю Василя Стуса

І. Василь Стус – оригінальний поет-імажиніст (своєрідне світосприймання, багатство тематики, глибина філософських міркувань, різноманітність лексики і фразеології).

ІІ. Особливості індивідуального стилю поета.

1. Найкращі здобутки поета (виникнення найкращих віршів поета на гребені зіткнення, з’єднання протилежностей: з одного боку – несамовита пристрасність (“Ярій, душе”), з другого – філософська заглибленість, розважливість (“ваговита дозрілість речей”).

2. Особливості віршованої форми поезій Стуса (короткі

вірші у формі “спомину”, листа чи щоденника; уникнення рим або використання Внутрішньої рими, яка часто є стрижнем його віршів; шукання сучасних словотворів з метою різкішої передачі думки і почуття, звукопис).

3. Тематика творів поета (проблема вічності; роздуми про смерть; доброта людини, що живе близько до природи; виклик буденщині, виступ проти безхребетності надії і бачення сенсу в житті (“Медитація”).

4. “Кольоровість” віршів Стуса (багатство барв і тонів у створенні поетичних образів; пов’язаність червоного кольору із жагою кохання: “червоні коні пристрасті”; фіолетовий несе

з собою трагізм і сум: “Ой жаль стоїть по всіх кутках, ой фіолетовий жаль”).

5. Стус – майстер метафори і порівняння (використання поетом від дуже простих до дуже складних порівнянь: “…ранок білий, як божевілля”, “легкого, наче пісня солов’я”; часте використання “піраміди порівнянь”: вірші “Зимові дерева”, “Потоки”, “…і день круживсь і терпко пах, Неначе надзелень розтовчений горіх”, ці тропи несуть психологічне навантаження).

ІІІ. Василь Стус – символ духовної незламності і свободи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Особливості індивідуального стилю Василя Стуса