Лэнг Ендрю

Прямим продовжувачем Тэйлора був Ендрю Лэнг. Лэнг більшою мірою цікавився фольклором, ніж Тейлор, та її праці мають нам першочергового значення. Його основні роботи: “Звичай і міф”, “Міф, обряд і релігія”, “Сучасна міфологія”, “Становлення релігії”, “Магія і релігія”, “Соціальні витоки”, “Таємниця тотема”. Лэнг перевів англійською мовою “Одіссею”, видав англійською казки Ш. Перро й казок братів Грімм і спорядив їх передмовами. Для “Британської енциклопедії” він зробив статтю “Міфологія”

(єдина його робота, перекладена російською мовою).

На цьому переліку вже видно, що Лэнг більшою мірою цікавився явищами духовної культури, ніж матеріальної. Лэнгом зроблено потужний крок уперед до матеріалістичному розумінню фольклору. Він першим приваблює з вивчення фольклору і особливо казки явища соціального життя. (Соціальна життя великих роботах Тэйлора була порушена майже зовсім.) Соціальна життя складається з соціальних інститутів.

Подібність фольклорних явищ зводиться Лэнгом до сходству соціальних інститутів. Так, мотив трьох братів, у тому числі молодший успадковує престол, зводиться Лэнгом до

інституту минората (т. е. права наслідування молодшим). Сюжет Амура і Психеи пояснюється їм колись наявні шлюбними заборонами тощо.

Буд. Не все пояснення Лэнга нині можуть визнати правильними.

Важливий, проте, принципово новий шлях, відкриває можливість кинути світло на походження дуже багатьох казкових мотивів і сюжетів. Проте Лэнг навряд чи був матеріалістом. Пояснення подібності казкових явищ подібністю соціальних інституцій багатьох мотивів принципово правильно, а й сам подібність соціальних інститутів вимагає, своєю чергою, пояснення, у тому, як Лэнг пояснює ця подібність, можна знайти ідеалістична сутність його поглядів. Подібність це пояснюється їм єдністю людської психіки.

Однакова психологія визначає однакові соціальні взаємини спікера та інститути, а ними вже визначається однаковість казкових сюжетів. Одностороннє вивчення первісних основ казки призводить до нерозумінню сучасного стану народної творчості. Якщо міфологи ідеалізували народ, то Лэнг належить щодо нього зневажливо і заперечує його творчу роль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Лэнг Ендрю