Проблема подібності казок

Проблема подібності казок вирішується як і, як проблема подібності мов, т. е. твердженням про наявність певної прабатьківщини європейських мов, у якій жив єдиний пранарод, котра розмовляла однією мовою. Шляхом поступового розселення і осідання утворилися окремі народи, говорили кожен вже в своєю муркотливою мовою, що зберігає, проте, риси колишнього кревності мов. Індоєвропейська теорія вчасно розквіту діяльності братів Грімм представлялася очевидною, що ні вимагала особливих доказів.

Ось і брати Грімм ніколи їх у особливості не підкреслюють

і доводять справедливість цієї теорії для казок, вона видається їм щось, цілком очевидним, і нею пронизані всі ці висловлювання. Інше питання, запитання про походження казки, був важкий до розв’язання, і не міг спиратися на дані суміжною науки – лінгвістики. Брати Грімм стверджують релігійне походження казки. Те, що зараз сягнуло нас як казки, за доби індоєвропейського єдності було міфом. Наука ще мала достатніми засобами АА^ здобуття права встановити, який був характер цього міфу.

Релігія представлялася релігією божества, і стверджувалося, що казка перегукується з Guttermythen – міфам про богів. У передмовах

до виданням казок ці думки висловлені досить чітко і чітко, проте вони мають декларативний характер, оскільки казка зводиться чогось неизвестному-к міфу. Якоб Грімм робить грандіозну спробу відновлення древнегерманской язичницької релігію у капітальному праці “DeutscheMythologіe” (“Німецька міфологія”). Тут з крупинок зібрані всі дані, які стосуються поганським культам древніх германців.

Основне джерело – пережитки цих культів, у тому числі казка займає не останнє місце. У окремих розділах говориться про різні аспекти культу. То є глави, присвячені богам (Вотану, Донеру), великанам, деревах, тваринам, небу, зіркам, дня і однієї ночі тощо. буд.

Пронизанность казки різноманітними елементами первісної віри очевидна, коли всі дослідження розпочато і заради казки. Ці стислі зауваження про діяльність братів Грімм дозволяють нам краще зрозуміти характер діяльності Буслаєва, який, з методів і суб’єктивних передумов братів Грімм, пішов власним шляхом. Буслаев розвивався, та її погляди неможливо знайти понимаемы як єдине і незбиране.

Погляди його за казку також розвивалися, у зв’язку з загальними поглядами на народну поезію. Буслаев робить рашающий крок уперед, розуміючи народну поезію саме як народну. “Епічну поезію ми обмежуємо лише таким чином званої самородної на противагу штучної”.

Буслаев розуміє власне фольклорний характер народної творчості. Народ йому – не “ідея” лише, а конкретна історична даність. У цьому плані Буслаев далеко перевершує Гриммов.

Народним творчістю він дорожить не оскільки у ньому алегоричній чи символічною формі виражені моральні ідеї, тому, що він він бачить “основи моральної фізіономії” народу. Ця “основа” повинна вивчатися історично. Буслаев визначає “науку про народності” так: “Це з можливості безстороннє вивчення всього, що протягом століть виробила російська життя та що вона органічно засвоїла собі з занесеного ззовні” (Саме там). Буслаев слід за точки зору індоєвропеїзму.

Його, проте, меншою мірою цікавить питання освіті народів, мов, про судовий процес розселення народів. Минуле його цікавить що саме глибокій минулому формується характер народу.

Той, хто не хоче зрозуміти свій народ, повинен зрозуміти його минуле. “Усі моральні ідеї для народу епохи первісної становлять його священні перекази, велику рідну старовину, святої заповіт предків потомкам”173.

Цими загальними поглядами (про неї докладніше див. у книзі М. До.

Азадовского – Азадовский, 1958- 1963, ІІ, 53-70) визначаються матимуть різні погляди Буслаєва на казку. Окремі висловлювання Буслаєва про казці розсіяні за багатьма його роботам. Буслаев все життя присвятив переважно епосу, билині.

Епос йому – найбільш досконале і найбільш древнє вираз моральної ідеї народу. Казка стоїть йому другою плані, але з тих щонайменше Буслаев присвятив казці дві спеціальні статті: “Слов’янські казки” і “Перехожие повісті й оповідання”. Буслаев засновує свої думки на вивченні справжніх народних казок. На той час вже почав видаватися Афанасьєв. Буслаев, ще, приваблює для своєї першої статті про слов’янських казках книжку Куліша “Записки про Південної Русі”.

Чеські і словацькі казки він знає по Венцигу, валашские – по Шотту, литовські – по Шлейхеру тощо. буд.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Проблема подібності казок