Епігони і еклектики

На початку ХХ століття не склалося нових течій з нашого науці. У Західної Європи цей час характеризується епігонством і еклектизмом. Непереконливість методів іноді усвідомлюється, але хиткість висновків сприймається як слідство недостатності матеріалу.

Ми можемо спостерігати прагнення великим зведеним бібліографічним чи систематизирующим трудам. Ці зведення, покажчики, енциклопедії яких багато важать як допоміжне посібник фінансування наукових пошуків, але вони є дослідженнями сутнісно. Вже говорилося про пятитомных “Примітках”

І.

Вольті і І. Поливання до збірки казок братів Грімм. Скромний томик приміток братів Грімм (третій тому їх зборів) розрісся до п’яти великих томів. У тому числі перші три томи містять покажчик варіантів всім казкам гриммовского збірника, зокрема і до неопублікованих.

Цей покажчик охоплює все народи світу і становить працю життя двох найбільших знавців казки. Четвертий тому переважно містить огляди казкових матеріалів давнини (Єгипет, Вавилон, Іудея, античний світ), європейського середньовіччя XVІ-XVІІІ століть, Індії, арабів. І євреїв і характеристику роботи братів Грімм. П’ятий тому викладає історію

збирання по народам і коротку історію теоретичного вивчення казки.

Крім основних авторів у роботі брали участь фахівці з окремих областях. Як Вольті, і Поливання є авторами численних праць про казці. Поливання – миграционист, Вольті – невтомний збирач варіантів, що він опублікував вигляді окремих нотаток і доповнень і це коментарів до виданих їм казкам. З особливою ясністю видно методична нестійкість західноєвропейської науки з прикладу Фон дер Лейена. Він став як миграционист, стверджуючи індійський походження казки, віддав належне фрейдизму, стверджуючи походження казки з снів, і, нарешті, з декотрими поправками і з застереженнями пропонував повернутися до індоєвропейській концепції.

Наведені дані в достатньо характеризують стан європейської науки до війни. Створення грандіозних бібліографічних праць або такої довідника, як, наприклад, “Довідник за німецькою казці”, почав виходити в 1931 р. і представника собою плід колективної праці найкращих фахівців і знавців, розкриває внутрішнє протиріччя між першокласним володінням матеріалом, та методичної безпорадністю і безпринципністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Епігони і еклектики