Cinema. Кіно

Кіно було винайдено двома братами Люм’єр. Вони створили перший фільм, що тривав тільки одну хвилину. З тих пір кіно стало одним із найпопулярніших мистецтв у світі. Усюди є кінотеатри. Фільми бувають художніми і документальними, звуковими і німими.

Художні фільми, як правило, звукові і кольорові. Мультфільми також дуже популярні не тільки серед дітей, але і серед дорослих. Зараз ми можемо дивитися різні фільми. Є такі, що розповідають про життя людей, сьогодення й історію нашої країни. Також є комедії, трилери, драми і детективи. Думки людей

різні в питанні, які типи фільмів повинні випускатися. Деякі люди, особливо молоді, думають, що кінотеатр повинен бути місцем, де кожний може розважитися після робочого дня. Інші говорять, що фільми повинні бути різні, серйозні і розважальні. Я думаю, що кіно сьогодні не так популярне, як на початку століття, тому що зараз у кожної родини є телевізор чи навіть відеомагнітофон, і люди не хочуть йти куда-небудь, якщо можуть сидіти в зручному кріслі і дивитися те, що вони хочуть. Відеофільми зараз захоплюють багатьох молодих людей.

Cinema Was invented by two brothers Lumier. They made the first film, which lasted only one minute. Since then cinema has become one of the most popular arts in the world. There

are cinema theatres everywhere. Films may be feature or documentary, sound and silent. Feature films are, as a rule, sound and colour.

Animated Cartoons are also very popular not only with children but with the adults. Nowadays we can see different kinds of films. There are ones, which are dedicated to the life of the people, to the present and to the history of our country. There are also comedies, thrillers, dramas and detective films. People’s opinions differ in the question what kinds of films must be produced. Some people, especially young, think that the cinema should be a place where one may amuse oneself after a working day. Others say that films must be various, serious and funny. I think that cinema is not so popular today as at the beginning of the century, because now each family has a TV set or even a video recorder, and people do not want to go anywhere if they can sit in comfortable armchairs and watch what they want. Video films attract many young people now.

Vocabulary:

Lumyer [lu:’mje] – Люм’єр as a rule [ru:l] – як правило to invent [m’vent] – винаходити to amuse [a’mju:z] – розважати animated cartoons [ani’meitid ka:’tu:nz] – мультфільми to attract [a’trsekt] – приваблювати

Questions:

Who invented cinema? What can you say about the first film? What kinds of films can you watch on TV? What are animated cartoons? Do you like them? What films do you like to see most of all? Is cinema popular today? Why?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір вічна таїна кохання.
Cinema. Кіно