Художня своєрідність роману Ю. Яновського “Вершники”

1. “Вершники” – роман про “справжніх натхненників громадянської війни

(“У своєму романі “Вершники” я намагався… показати справжніх натхненників… громадянської війни… вивести на сторінки книги трудящий народ – його сталеварів, селян, шахтарів, його інтелігенцію. Я вклав у цей твір всі свої сили і вміння, горіння душі і почуття серця…” Ю. Яновський).

2. “Вершники” – роман у новелах (він відзначається багатством змісту і досконалістю художньої форми):

А) вісім новел – самостійних творів,

об’єднаних спільною темою (твір складається з восьми новел, кожна з яких – цілком самостійний художній твір, але в той самий час усі вісім об’єднані в єдине ціле спільною темою, ідеєю, системою образів);

Б) картина громадянської війни в Україні (відтворена на маленькій площині за місцем, часом, кількістю персонажів);

В) художні прийоми, що сприяють розкриттю характерів героїв (контраст між розділами, ущільнення часу, узагальнюючі образи, переплетіння сюжетних ліній робить роман напруженим);

Г) своєрідність композиції роману.

3. Метафори, порівняння, асоціативні образи та їх роль у поетичній цінності твору (дають простір уяві читача, наповнюють її асоціативними образами. Мова глибоко емоційна і лірична, що надає творові високої поетичності і пісенності).

4. Значення роману (велике. Читаючи його, ми ще раз перегортаємо сторінки нашої історії).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Художня своєрідність роману Ю. Яновського “Вершники”