Тема громадянської війни у романі Ю. Яновського “Вершники”

І. “Вершники” Ю. Яновського – роман про громадянську війну на Україні. (Ю. Яновського справедливо називають новатором в українській літературі XX століття. Він – один із представників неоромантичної течії, мабуть, тому роман в новелах “Вершники” найменший за обсягом і найзмістовніший за тематикою роман про громадянську війну на Україні.)
ІІ. Жахливі сторінки історії України на сторінках роману “Вершники”.
1. Своєрідність і оригінальність роману. (“Вершники” – роман у новелах, кожна з яких є розповіддю про

громадянську війну, про ті політичні сили, які були в ті буремні роки. Те, що новели не пов’язані одним сюжетом, дало змогу авторові сказати все, що було на серці і не відійти від історичної правди. Сказати те, що не міг сказати вголос.)
2. Роман “Вершники” – це болючі роздуми митця про непростий час нашої історії. (У своєму творі Ю. Яновський показує трагедію українського народу 20-х років XX століття, яка полягала в зміні родинних і народних цінностей заради якихось нових, невідомих, трагедію братовбивчої війни. Ця війна, наголошує автор, пройшла не лише територією України, а й по людських долях.)
3. Політичні
настрої у 20-ті роки XX століття – на сторінках роману “Вершники”. (Роман “Вершники”, відображаючи події громадянської війни в Україні, розкриває політичні платформи різних партій та їх ставлення до описуваних подій. Народ мусив орієнтуватися у політичних концепціях денікінців, петлюрівців, махновців, більшовиків. Це було непросто!) НІ. Роман “Вершники” Ю. Яновського та його антивоєнна спрямованість. (Майстерність і оригінальність роману “Вершники” в тому, що Ю. Яновський у страшні роки репресій і голодомору зумів написати його так, що одні читали буква в букву, а інші – між рядками. Бо хіба “революційні ідеали” переважили терор і голод, епідемії, зруйновану промисловість і сільське господарство, що загальмувало розвиток нашої держави на десятиріччя, втрату загальнолюдських моральних принципів? У своєму щоденнику Ю. Яновський записав: “…І думав я не тільки те, що писав у книжках”. Тож читайте “Вершники” і між рядками, якщо хочете зрозуміти Ю. Яновського.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Тема громадянської війни у романі Ю. Яновського “Вершники”