Характеристика образів Остапа та Соломії (за повістю М. Коцюбинського “Дорогою ціною”)

І Повість М. Коцюбинського “Дорогою ціною”. (У своєму творі М. Коцюбин­ський змальовує персонажів з народу. Головні герої – Остап та Соломія – є типовими тогочасними українцями, проте мають і яскраві індивідуальні пси­хологічні риси. Автор зображує персонажів з багатьох сторін: розкриває пси­хологію своїх героїв, їхнє ставлення до життя, прагнення та цінності. Остап та Соломія – яскраві, багатогранні, глибокі образи української літератури.)

ІІ. Образи Остапа та Соломії.

1. Прагнення свободи. (Головним персонажам повісті

“Дорогою ціною” при­таманне прагнення свободи, причому свобода має для них настільки важ­ливе значення, що вони ладні віддати за неї будь-що. Бажання не тільки формальної свободи дій, а й бажання мати свободу вибору, духовну свобо­ду властиве Остапові та Соломії.)

2. Працьовитість. (Остап та Соломія люблять землю та працю на землі, проте

Вони хочуть працювати на себе, на своє майбутнє, нехай і тяжко працю­вати. Кріпаччина унеможливлює щасливе існування людини, адже вона є антигуманною за своєю суттю.)

3. Суспільно-громадянські погляди. (Обидва герої ненавидять кріпосний лад,

Він неприйнятний для них своєю принизливістю.)

4.

Порядність, чесність. (Героям властива неабияка порядність, взаємодопо­мога, вони надають одне одному підтримку, ладні життя віддати одне за одного.)

5. Соломія. (Соломія – не пересічна жінка. Вона активна, дієва, не здатна

Примиритися з несправедливістю, готова діяти, боротися за своє щастя та за свою долю. Соломію можна вважати надзвичайно сильною особистістю, хоча вона й не втрачає жіночності у будь-яких своїх діях. Вона мужня та рішуча, в її мужності є також своєрідна краса.)

6. Остап. (Остап надзвичайно сильна людина, він справжній чоловік, який від­

Чуває відповідальність за себе, за свій спосіб життя та за тих, хто близький йому. Він здатний піти на ризик, аби тільки здобути жадану свободу для себе та Соломії. Його не можна зламати, скорити, він прагне здобути сво­боду будь-якою ціною.)

ІІІ. Значення образів Остапа та Соломії.


Твір на тему тарас бульба-народний герой.
Характеристика образів Остапа та Соломії (за повістю М. Коцюбинського “Дорогою ціною”)