Вісники старовини

Україна – багатонаціональна країна. З уроків географії ми знаємо, що на її теренах мешкають представники понад ста національностей і народностей. Але найбільша питома вага в складі населення – 73 відсотки – припадає на українців.

Культура та побут українців, що населяють різні регіони країни, хоч і має багато спільних, загальнонаціональних рис, вирізняється певними особливостями. Вони зумовлені багатьма чинниками: історичним розвитком, природно – географічними умовами окремих територій, взаємозв’язками із сусідніми народами.

З історії нам відомо, що українська нація і українська мова формува­лася на території Наддніпрянщини. Саме ця земля стала ядром давньоруської держави – Київської Русі.

Слобожанщина, або Слобідська Україна, – це територія нашої Харківської області, Сумська область та північ Донецької з Луганською.

У XIX столітті Слобожанщина була осередком національно-культурного відродження. Витоки поглядів і вірувань давніх українців беруть свій початок у слов’янській міфології. За народним світоглядом, людина була невід’ємною частиною природи і мала жити за її законами. Навіть вік людини, за аналогією

з природою, прирівнювався до певних пір року: дитинство – весна, молодість – літо, зрілість – осінь, старість – зима. Своєрідні народні знання українців, багатий народний досвід поклали початок багатьом сучасним галузям науки.

З екскурсій нашого шкільного історико-краєзнавчого музею нам відомо, що на Слобожанщині люди шанують народні обряди, особливо старовинні. Вони активно збирають, зберігають і відтворюють традиції та обряди цього краю.

Відродження національної культури на Слобожанщині здійснюється у народно-календарних святах, звичаях і обрядах. Фольклорні фестивалі, народні гуляння та ярмарки приваблюють різне населення. Кожна місцевість Слобожан­щини має свої особливості календарних, трудових, а також пов’язаних з ними сімейно-побутових свят і обрядів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Вісники старовини