Відповіді до теми: роман Толстого “Анна Кареніна”

1. Які проблеми дістали відображення у романі Л. Толстого “Анна Кареніна” ?

У романі “Анна Кареніна” Л. Толстого основними проблемами є: роль сім’ї у житті людини, пошуки основ міцних сімейних стосунків, право вибору кожної людини – життя за порухами власної душі чи обов’язок перед членами своєї сім’ї, передовсім дітьми.

2. Якого значення надавав Л. Толстой сім 7 у житті людини?

Л. Толстой уважав, що сім’я, дім, моральність – це ті опори, що надають жит­тю людини тривкості.

3. Які враження Л. Толстого стали

поштовхом до написання роману “Анна Кареніна” ?

До написання роману “Анна Кареніна” Л. Толстого підштовхнули перечиту­вання незакінченої прози О. Пушкіна “Гості з’їжджались на дачу”, у якому гос­ті за самоваром, ведучи пересуди про дивну поведінку молодої жінки, доходять висновку, що пристрасті погублять її, та реальний факт самогубства, що стався 1872 року на станції Ясенки Анна Степанівна Зикова, дочка полковника, змуче­на ревнощами, кинулась під потяг. Її коханець зробив пропозицію гувернантці, запрошеній до сина. Анна Степанівна взяла вузлик із білизною, поїхала до Тули, потім повернулася

в Ясенки: ця станція за п’ять верст від Ясної Поляни. Тут Зи­кова кинулась під товарний потяг, потім її анатомували. Лев Миколайович бачив її з оголеним черепом, всю розрізану в ясенській казармі. Про цс записано у Со­фії Андріївни Толстой під заголовком “Чому Кареніна Анна і що навело на думку про подібне самогубство?”

4. Чиї риси зовнішності зобразив Jl. Толстой у портреті Анни Карениної?

За свідченням Т. Кузьминської, письменник надав Анні Кареніній риси зо­внішності дочки О. Пушкіна Марії Олександрівни Гартунг. Зустрівши одного разу на балу в м. Тулі М. О. Гартунг, Толстой помітив у неї “породисті арабські зави­тки на потилиці” і цією рисою її зовнішності особливо захоплювався.

5. У чому, на думку світського товариства, була винна Анна?

“Вина” Анни перед світським товариством у тому, що вона не хоче ховати сво­го кохання, не хоче жити одночасно з двома – з чоловіком і, ховаючись від ньо­го, із коханцем.

6. Як у романі втілена така важлива для Л. Толстого тема дитинства? Розкриваючи трагедію жінки-матері, Толстой надзвичайно тонко втілив у

Твір таку важливу для нього тему дитинства. До чудової галереї дитячих портретів, створених письменником, де поруч з Ніколенькою іртєньєвим та Володею К. О – зельцовим Петя Ростов і Ніколенька Волконський, належить і Серьожа Каренін. У двох-трьох сценах митець розкрив історію дитячої душі, що постраждала від зіткнення з жорстоким і несправедливим світом дорослих.

7. Якою була початкова назва роману? Як цей варіант назви позначився на компо­зиції твору?

Роман, над яким Л. Толстой працював у 1873-1877 pp., в одному з початко­вих варіантів мав назву “Два шлюби”. 1 хоча назву пізніше письменник змінив, у композиції твору збереглася ця головна паралель початкового задуму: в нііі чітко простежується послідовність і поєднання двох сюжетних ліній – лінія Анни Ка­реніної, чий нещасливий шлюб призвів до трагічної розв’язки, і лінія Костянтина Левіна, сімейне життя котрого склалося досить щасливо.

8. Які зрушення в суспільному житті пореформеної Росії стали сферою досліджень Л. Толстого у романі “Aннa Кареніна” ?

У романі про сучасність Л. Толстой досліджує життя як митець-історик, він гостро ухоплює зміни, що відбуваються в суспільстві, і сприймає соціальні зру­шення, які тільки зароджуються. У межах сімейного роману він дає широку кар­тину життя пореформеної Росії, де після скасування кріпацтва 1861 року “все пе­ревернулося і тільки укладаюся”. У романі “Анна Кареніна” історія вторгається в те вічне коло буття, яке письменник раніше вважав недоступним цьому вторгнен­ню. “Все перевернулося” – і соціальні зміни відгукнулися у сфері сімейних сто­сунків, людських пристрастей, у самому світосприйнятті людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: роман Толстого “Анна Кареніна”