Твір на тему: “Побудова конфліктів у трагедії “97”

Навколо вивчення церковних коштовностей розгортається головний конфлікт в драмі “97”. Основний драматичний конфлікт твору, що в трагедійній формі відбиває соціальні та політичні суперечності, що були народжені новою дійсністю, боротьбою двох полярних сил, є новим. У виразних сценах драматург показав два ворожі табори села – незаможників і куркулів, їх настрої і поривання.
Характер конфлікту – традиційний, що і визначило жанр п’єси. Це трагедія українського селянства, незаможних селян, життя яких ускладнено тяжким голодом,

це трагедія України. Більшовицький уряд ставив інтернаціональні мотиви, міжнародний престиж країни соціалізму вище інтересів українського народу.
Кожна дія твору – це окрема картина життя села на півдні України на початку 20-х років. Кожна дія має свою сюжетну лінію. Композиція в зв’язку з цим має фрагментарний характер. Стрижневим моментом, що з’єднує ці картини у єдине ціле, є гострий класовий конфлікт на тлі голоду.
Микола Куліш відзначається умінням писання типажів. У творів постає галерея нових, яскравих і виразних соціальних типажів. Змальовані в неоднаковій мірі, образи п’єси глибоко правдиві у своїй
типовості, індивідуалізовані у вчинках і мові. Ілюзію цілісної картини сільського життя створює зовні уповільнений рух дії, що ніби природно і незалежно від автора розкриває характери героїв. Внутрішня динаміка драми обумовлена неминучістю зіткнення двох таборів.
Перша драма Куліша відіграла надзвичайно важливу роль в становленні реалістичної драми.


Твір мініатюра на тему моя майбутня професія кондитер.
Твір на тему: “Побудова конфліктів у трагедії “97”