Spring Весна

Я люблю весну. Це чудова пора року. Приходить весна і природа прокидається від зимового сну. Дні стають довшими, а ночі коротші. Земля вкрита свіжою зеленою травою і першими весняними квітами.

Які красиві білі проліски! На деревах з’являються нові листочки і бруньки. Птахи починають співати і будувати гнізда. Повітря свіже і сонце світить яскраво. Дні теплі і все сповнене життя і радості. Усі почувають себе молодшими і сильнішими. Багато людей люблять весну більше, ніж інші пори року. Так приємно спостерігати, як пробуджується природа. Навесні

можна поїхати за місто і гуляти в лісі чи на річці, грати в м’яч, лежати на сонці і навіть купатися, якщо вода досить тепла. Тому багато людей дуже люблять весну.

I love spring. It is a wonderful season. Spring comes and nature awakens from its winter sleep. The days become longer and the nights become shorter. The ground is covered with fresh green grass and the first spring flowers. How lovely the white snowdrops are! There are new leaves and blossoms on the trees. The birds begin to sing and build their nests. The air is fresh and the sun shines brightly. The days are warm and everything is full of life and joy. Everybody feels younger and stronger. Many people like spring more than other seasons. It is very pleasant to watch how the nature awakens from the winter sleep. In spring we can go to the country and have a walk in the woods or by the river, play ball-games, lie in the sun and even have a swim if the water is warm enough.

That is why many people like spring very much.

Vocabulary:

Snowdrop [‘snaudrap] – пролісок nest [nest] – гніздо to awaken [a’weikan] – прокидатися to blossom [‘blDsam] – цвісти enough [ґплі] – достатньо to swim [swim] – плавати

Questions:

Why is spring a wonderful season? What do the birds do in spring? What is the first flower? What we can do in spring? What is your favourite season?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Spring Весна