Сорочинський ярмарок. Sorochinsky Fair

Є стара і дуже гарна традиція у жителів Полтавської області – проводити ярмарок у селі Великі Сорочинці. Цей Сорочинський ярмарок звичайно відбувається наприкінці літа. Село Сорочинці широко відоме в усьому світі, оскільки тут проходить ярмарок. М. Гоголь, видатний письменник, описав його у своїх відомих творах. Люди в Сорочинцах улаштовували незвичайний ярмарок.

Жителі з близьких і далеких сіл приїжджають на ярмарок, щоб продати свої продукти і купити товари повсякденного попиту. Багато гостей з різних місць України, Росії, Польщі,

Болгарії і з багатьох інших країн приїжджають у Сорочинці, щоб взяти участь у цьому ярмарку. Представники багатьох заводів і фабрик привозять свою продукцію для реклами і продажу. Різні підприємства укладають між собою угоди про співробітництво і роблять усе можливе для співробітництва. На цьому ярмарку можна зустріти багато цікавих і талановитих людей, можна послухати народні пісні. Різні виставки продемонструють вам картини відомих українських художників і стародавні народні вироби. Ви можете відвідати відеозали і взяти участь у різних розвагах. Ласкаво просимо на Сорочинський ярмарок в останню декаду серпня.

There

is an old and very good tradition among the people in the Poltava Region to have a fair in the village of Velyky Sorochintsy. This Sorochinsky fair usually takes place at the end of summer. The village of Sorochintsy is widely known in the whole world because of this fair. M. Gogol, an outstanding writer, described it in his famous works. The people of Sorochintsy organized this incredible fair very well. The people from the nearest and the distant villages come to the fair and sell their products and buy consumer goods. Many guests from different parts of Ukraine, Russia, Poland, Bulgaria and from many other countries come to Sorochintsy to take part in this fair. The representatives from many plants and factories bring their products to advertise and sell them. They make agreements on cooperation between different enterprises and try to do their best to co-operate with each other. At the Sorochintsy fair one can meet many interesting and talented people, one can listen to folk songs. Different exhibitions will show you the works of famous Ukrainian artists and ancient folk crafts. You may visit videosaloon and take part in different entertainments. You are all welcome to Sorotchintsy fair during the last decade in August.

Vocabulary:

Incredible [m’kredibl] – незвичайний to advertise [‘sedvataiz] рекламувати fair [fea] – ярмарок entertainment [,enta’temmant] розвага craft [krcrft] – ремесло

Questions:

What is a good and old tradition in the Poltava Region? Where does the fair take place? How do the people of Sorochintsy organize this incredible fair? Who takes part in the famous fair? What do the representatives bring to the fair? Do they make agreements on co-operation between different enterprises?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Сорочинський ярмарок. Sorochinsky Fair