Uк Holidays

У Великобританії багато свят. Найголовніші з них – Різдво і Банківське свято. Різдво святкується 25 грудня і символізує день народження Христа. У цей день установлюють ялинку і прикрашають її різними іграшками і свічами. Діти чекають Санта Клауса, що приходить у кожен дім і приносить подарунки. Лягаючи спати, діти залишають свої панчохи і туфлі, щоб наступним ранком одержати подарунки.

Щоб Відзначити це прекрасне свято, люди організують багато вечірок. Молодим людям подобається проводити його в гарних компаніях. У цей день багато забав

і жартів. В Англії зустріч Нового року – сімейне свято. У Шотландії люди виходять на вулиці і зустрічають Новий рік на площах піснями і танцями. Перший чоловік, що прийшов до вас після Нового року, може принести вам удачу, особливо якщо він приходить із окрайцем хліба і вугіллям. Хліб символізує багатство, а вугілля – тепло. Це свято дуже подобається дітям. Вони ходять від будинку до будинку, співають пісні, поздоровляють людей. Люди пригощають їх солодощами чи дають дрібні гроші. Банківські свята відзначаються чотири рази на рік. Цей день – вихідний для усіх, тому що усі банки і підприємства закриті. Англійці
проводять це свято в селі. Також улаштовуються гучні ярмарки з безліччю товарів для продажу, з розвагами, жартами й обранням Перлової Королеви і Короля. Перлова Королева і Король – це ті люди на ярмарку, що одягнені в най-незвичайніші костюми з безліччю перлових ґудзиків. У Великобританії багато й інших свят.

There are many holidays in Great Britain. The main holidays are Christmas and Bank holidays. Christmas is celebrated on the 25th of December and symbolizes the birthday of Jesus Christ. This day is marked by setting the fir-tree and decorating it with different toys and candles. Children wait for Santa Claus who comes to every house and brings presents. Going to bed children leave their stockings and shoes to receive presents the next morning. There are a lot of parties organized by people to celebrate this wonderful holiday. Young people like to spend it together in good companies. There is a lot of fun and jokes on that day. Meeting the New Year’s Eve is held in the family circle in England. Some people in Scotland go outside and meet New Year in squares singing songs or dancing. The first man coming to you after the New Year Eve may bring you luck, especially if he comes with a piece of bread and coal. Bread symbolizes wealth and coal – warmth. Children like this holiday very much. They go from house to house, sing songs and congratulate people. People treat them to candies or give them little money. Bank holidays are celebrated four times a year. This day is a day-off for everybody because all banks and all offices are closed. Englishmen spend this holiday in the country. There are also great fairs with a lot of goods for sale, with fun, jokes and choosing the Pearl Queen and King. The Pearl Queen and King are people at the fair who have the most unusual costume with a lot of pearl buttons on it. There are many other holidays in Great Britain.

Vocabulary:

Bank holiday [,bsenk ‘hahdei] – Банзувати to symbolize [‘simbalaiz] – символіківське свято to wait [weit] – чекати New Year’s Eve [i:v] – переддень Santa Claus [‘ssenta’klo:z] – Санта Нового року Клаус pearl [рз:1] – перлина wealth [wel0] – багатство

Questions:

What public holidays are there in Great Britain? What kind of celebration the New Year holiday is observed in Great Britain? When do English people celebrate Easter? When do English people celebrate Bank Holidays? How do English people celebrate Christmas Day?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Uк Holidays