Роль символів у поемі О. Блока “Дванадцять”

Відношення Олександра Блока до Жовтневої революції було неоднозначним. Він сприймав її скоріше не як історичну подію, що спричинила зміну суспільного укладу, а як подію, наповнену містикою. Як боротьбу нового світу зі старим. Ця особливість сприйняття поетом революції і відбилася в його поемі “Дванадцять”. Відомо, що Олександр Блок був одним з самих талановитих поетів-символістів. І в поемі “Дванадцять” революція описана Блоком не прямо, а за допомогою символів. Вона представляється у вигляді вітру, вітру змін, що зносить все старе

і несе нове життя:

Чорний вечір. Білий сніг. Вітер, вітер! На ногах не стоїть людина. Вітер, вітер – На всім Божому світлі.

Символи є в поемі основним засобом зображення. Вони різноманітні і різні, і всі глибокі по значеннєвому навантаженню. Наприклад, старий світ Блок порівнює з безрідним псом:

Стоїть буржуй, як пес голодний, Стоїть безмовний, як питання. І старий світ як пес безрідний, Стоїть за ним, піджавши хвіст.

Старий світ представлений у поемі ще декількома способами-символами: баринею в каракулі, бабусею, невеселим “товаришем попом”, “письменником, витією”. Треба сказати, що символіка

поеми “Дванадцять” не тільки образна, а ще і колірна: Чорний вечір, чорне небо, чорна злість у груди” – ці символи допомагають нам з усією гостротою представити, яка злість нагромадилася у тих дванадцяти, які йдуть по вулиці. Чорні кольори говорять нам і про жорстокість задумів цих людей, які готові через свою ненависть на все. Душі дванадцяти чорні, порожні і холодні. А білий сніг – це символ нового життя, очищення. І, що обертає на себе увагу, він падає із чорного неба, із чорних хмар. Це теж глибоко символічно. Поет хоче сказати, що нове життя прийде із самих “чорних” глибин. З тих глибин щиросердечної порожнечі дванадцяти, котрим “нічого не жаль”. Білі кольори використовуються Блоком для вираження його думки про здатності революції очистити старий світ від усього брудного – поет у це щиро вірив. Блок показує і подвійність вчинків дванадцяти. З одного боку, вони йдуть до нового життя, до справедливої розправи з “шолудивим псом”, з іншого боку, їхні руки обмиті кров’ю реальної людини. Безглузде вбивство Катькі – ще одне підтвердження повної щиросердечної спустошеності. “Яка тьма!” – говорить один з них. Тьма – це теж символ, символ тьми безвір’я. Недарма вони радісно скандують: “Воля, ех, ех, без хреста!” Що ж це за воля?

Замикайте поверхи, Нині будуть грабежі! Відмикайте льоху – Гуляє нині голота… Уж ножичком Полосну, полосну!.. Ти, лети, буржуй, воробишком!

Але чому ж тоді “У білому віночку із троянд – спереду – Ісус Христос”? Цей символ поеми найбільш складний. Гумільов, обговорюючи із Блоком цю тему, виразив думку, що це місце в поемі здається йому “штучно приклеєним”. Блок же на це відповів: “Мені теж не подобається кінець… Коли я закінчив, я сам зачудувався: чому Христос. Але чим більше я вдивлявся, тим ясніше бачив Христа”. Одні зв’язують присутність у поемі цього символу з виправданням Блоком революції, інші, навпроти, затверджують, що він хотів попередити про її страшну руйнівну силу.

Як би то не було, Олександр Блок за допомогою символу Христа – Бога і посланника Бога, нагадує нам про вічні цінності – добро, красу, любов. Вони не повинні бути забуті людьми на догоду навіть самим справедливим соціальним діянням. Роль символів у поемі Блока “Дванадцять” дуже велика. Якщо їх узагальнити, ми глибше проникнемо у зміст поеми – це не тільки боротьба нового зі старим, але й більш широко – протистояння світла і тьми, добра і зла. Символи дозволяють нам також більш виразно відчути описані поетом події. Вдале художнє втілення у поемі революційних подій поставило цей добуток Блока в ряд найбільш яскравих і правдивих добутків, присвячених цій тематиці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Роль символів у поемі О. Блока “Дванадцять”