Поетичний словник Бориса Олійника

І. Мовно-поетична образність творів Бориса Олійника. (Вона тісно пов’язана з народно-розмовними джерелами та писемно-літературними традиціями укра­їнської мови. Особливостями його ліричної мови є щирість, задушевність, розкутий ритм вірша.)

ІІ. Поняття-терміни у творах поета. (Ці художні прийоми набувають символічно­го звучання і стають джерелом поетичної експресії.)

ІІІ. Громадянська лірика Б. Олійника. (їй властиве стилістичне багатство, вона насичена суспільно-філософськими поняттями: безсмертя, всесвіт, епоха, людство тощо.

Нерідко термінологічні поняття утворюють синонімічні ряди (вік – історія – епоха – ера). Особливе місце у віршах Б. Олійника посідає філософська лексика, органічна в духовному світі поета, яка виразно виявля­ється в публіцистичній спрямованості. Багато елементів фольклору знаходимо в системі поетичної мови Б. Олійника. Його улюблені образи – фольклорні слова-символи: калина, любисток, місяченько, лебідь, рута, соловей.)

ІV. Мовна палітра Б. Олійника. (Окреме місце у творчості митця посідає образ матері. На фольклорних асоціаціях виникають авторські висловлювання (наша мати – сива горлиця, сива ластівка,

сиве сонце моє). Однією з характер­них особливостей мовної системи Б. Олійника є слова-образи, це лексика старослов’янського походження (“гіркий шматок насущного; а світ уже читав грядущу славу…”) У віршах Б. Олійника також наявні прийоми обігрування кольорів, які виступають у ролі епітетів із символічним звучанням. Поєднання назв кольорів із різними поняттями свідчать про певні закономірності вико­ристання традиційних образів (це білий і сизий кольори). Наприклад: “Збілів, як стіна”, “Став я білий, мов ядерна тінь”, “сизий гітах”, “сизий сокіл”.)

V. Особливості стилю поета. (Б. Олійник використовує такі мовно-художні об­рази, в яких кожна деталь розкриває багатопланову семантику поетичного задуму. Його твори характеризуються романтичною символікою, поглиблю­ючись філософськи, – це й визначає стиль поета. Тому багато власних висло­вів Б. Олійника сприймаються як афоризми: “Армія тоді непереможна, Коли любов зове її на бій”; “Голубить братерства джерело святе”; “Встань і гряди, Людино”; “Кожен окоп наш дорівнював фронту, кожен солдат виростав у на­род”.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Поетичний словник Бориса Олійника