Григорій Сковорода – байкар-викривач суспільних недоліків

І. Історична епоха, коли жив і працював Г. Сковорода (початок розвитку капіталістичних відносин в Росії і Україні, кріпосницький гніт, представники передової громадсько-політичної думки цих часів – Д. Фонвізін, О. Радищев, Я. Ковельський).

ІІ. Соціально-політичні мотиви в творчості Г. Сковороди.

1. Соціальні ідеали українського поета і філософа (демократія і гуманізм, республіка, збірка “Сад божественных песней”).

2. Вірші соціального плану в творчості Г. Сковороди (викриття експлуататорів-кріпосників, оспівування свободи –

найвищого блага людини, вірш “De lіbertate”).

3. Антимонархічні мотиви творчості (“Всякому городу нрав і права” – зразок соціальної сатири, висміювання поміщиків і козацької старшини, зажерливих купців, лицемірних служителів культу).

4. “Басни Харьковскія” – професійний виступ Г. Сковороди-байкаря (сатиричний показ вад тогочасного суспільства, байки “Олениця і кабан”, “Пчела и Шершень”, побудова байки – фабула і “сила” (мораль)).

ІІІ. Значення творчості Г. Сковороди і його оцінка діячами української літератури (І. Франко).


Яким я уявляю людське життя.
Григорій Сковорода – байкар-викривач суспільних недоліків