Еducation in Аustralia

В Австралії існує централізована національна система освіти. На чолі цієї системи знаходиться федеральне міністерство освіти. Але все-таки існує багато розходжень у структурі і програмах шкіл різних штатів. У країні є два типи шкіл: державні і приватні. Навчання в державних школах безкоштовне. Плата за навчання в приватних школах досить висока.

80 % австралійських дітей відвідують державні школи, і тільки 20 % ходять у платні школи. Шкільна освіта є обов’язковою для дітей від 6 до 15 років. Зараз схема шкільного навчання “6+4+2” чи “7+3+2”.

Більшість дітей приходять у початкову школу в 5 років. Початкова школа – це з 1 по 6 чи 7 клас. Після початкової школи діти переходять у середню школу без іспитів. У середніх класах діти навчаються 3 чи 4 роки. Потім учні ще два роки займаються в старших класах. Після старших класів середньої школи учні можуть вступити до будь-якого вищого навчального закладу країни. Зараз з’явилася тенденція скасування випускних іспитів у середніх і старших класах. У такому випадку більша кількість дітей, залежно від здібностей, зможуть одержати середню освіту. До університету приймають тільки після закінчення старших класів
середньої школи. Плата за навчання розрізняється в кожнім штаті.

There exists a centralized national system of education in Australia. The top of this system is the Federal Ministry of Education. But there are still many differences in the structure and the curricula of schools in different states. There exist two types of schools in the country: state schools and private schools. Tuition in state schools is free of charge. Private schools charge rather high fees. 80 % of Australian children go to state schools, and only 20 % attend fee-paying schools. School education is obligatory for all children from 6 to 15 years. At present the school education scheme is “6+4+2” or “7+3+2”. Most children begin primary schools at the age of about five. Primary schools include from 1 to 6 or 7 grades. After the primary school children pass to the secondary school without examinations. Junior high schools comprise 4 or 3-year courses. After these courses students complete two year senior high school. After senior classes of secondary schools students may enter any higher educational institution in the country. There is a tendency of cancelling final examinations in both junior and senior secondary schools. In this case more children, irrespective of their abilities, may receive secondary education. University admission is only after the senior secondary schools. Tuition fees differ from one state to another.

Vocabulary:

To exist [lg’zist] – існувати primary school [‘praiman sku:l] – початкова школа still [stil] – усе ж таки obligatory [a’bhgatn] – обов’язковий case [keis] – випадок Tuition [Tju:’Ijan] – навчання

Questions:

What system of education do they have in Australia? How many types of schools are there in the country? How high is the fee for education in private schools? When do most children begin to study? Do the schoolchildren pass exams to secondary school?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Еducation in Аustralia