Доведіть, що образ Гамлета у трагедії Вільяма Шекспіра є втіленням ренесансних ідеалів

Основною ідеєю Відродження стала ідея гуманізму, людяності, тобто цінності кожної людини, кожного людського життя самого по собі. Доба Ренесансу (Відродження) вперше утвердила ідею про те, що людина має право на особистий вибір та на особисту свободу волі. Ще дуже важливою ідеєю Відродження стала віра у великі можливості людського розуму.

Гамлет, принц датський, в епоху Відродження став літературним героєм нового покоління. В його особі Шекспір утверджує ренесансний ідеал людини могутнього розуму, могутньої волі, яка одна виходить на боротьбу

зі злом. Ренесансний герой прагне змінити світ, впливати на нього, і відчуває в собі сили зробити це.

Образ Гамлета – це образ, насамперед, вільної людини. Він вільно мислить, і почуття його також вільні, незалежні від будь-яких шор. Гамлет поєднує свою освіту та недзвичайний розум з зовнішньою вродою та фізичною вправністю: він умілий фехтувальник. Принц Гамлет – ренесансний ідеал людини, в якій гармонічно поєднується духовне та тілесне, розумове та фізичне.

Мистецтво та література в епоху Ренесансу виходять з-під необмеженої влади церкви, її догматів та цензури, та починають розмірковувати над

“вічними темами буття”: над загадками життя і смерті. Вперше постає проблема вибору: яке вести себе в тих чи інших ситуаціях, що є правильним з точки зору людського розуму та моралі? Адже люди вже не вдовольняються готовими відповідями релігії.

Сам Гамлет протягом твору повсякчас роздумує, що правильно: покора чи протест, прощення чи помста, обов’язок чи особистий вибір. Він шукає істини, намагається віднайти її за допомогою власного розуму. Він в останню мить робить вибір розквитатися з убивцею батька, і це є проявом його особистої волі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Доведіть, що образ Гамлета у трагедії Вільяма Шекспіра є втіленням ренесансних ідеалів