Аналіз повістей Герцена “Сорока-злодійка” і “Доктор Крупів”

Наприкінці 40-х років на сторінках журналу “Сучасник” були опубліковані два чудових твори Герцена, перейнятих тим же могутністю думки, що і його роман “Хто винуватий?”. В основу повести “Сорока-злодійка” був покладений дійсний випадок, повідомлений письменникові великим російським актором М. С. Щепкиним. Оповідання про трагічну долю талановитої кріпосної акторки став узагальненням великої художньої сили. У суперечці зі слов’янофільськими й західницькими поглядами щодо ролі й положення російської жінки (цій полеміці присвячений

вступ до повісті) Герцен виражав демократичну впевненість у творчих силах народу

У характері кріпак селянки Герцен, як і інші учасники “натуральної школи” і насамперед Некрасов, підкреслює можливість самостійного розумового розвитку, неабиякий здібності до художньої творчості, що зовсім несумісно з її рабським положенням. Повість, що сполучить публіцистичне й художнього початку (що взагалі характерно для письменницької манери Герцена), представляє своєрідний “оповідання в оповіданні”. Така композиція дозволяла включити конкретний життєвий випадок у загальний контекст ідейних суперечок

40-х років про народ, положення жінки, долях російського мистецтва, в остаточному підсумку – про кріпосництво, що губить все кращому, світле й талановите в російському народі

Повість “Доктор Крупів” (1847), за формою являющаяся уривками з автобіографічних записок лікаря-матеріаліста, є блискучим сатиричним памфлетом, спрямованим не тільки проти самодержавно-кріпосницького ладу Росії, але й проти буржуазних відносин у Західній Європі, взагалі проти всієї історії експлуататорського суспільства. Спостереження над окремими людьми поступово приводять доктори Крупова до висновку про повальне божевілля всього людства. Елементи гротеску підсилювали думка автора, надаючи їй характер сатирично загостреного, але реалістичного в основі своєї оповідання. Надалі розвитку російської літератури подібні прийоми сатиричної типізації були використані Салтиковим-Щедриним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз повістей Герцена “Сорока-злодійка” і “Доктор Крупів”