Alexander Bell Outstanding People

Олександр Белл народився в Единбурзі, Шотландія, у 1847 році в родині, що цікавилася проблемами мови. Його батько і дід вивчали механіку звука. Його батько був першим із учителів, хто навчав глухих мові. Він був всесвітньо відомим автором “Видимої мови”, що допомагала глухим людям вимовляти слова, які вони не могли чути.

З 1868 по 1870 рік Олександр працював разом зі своїм батьком і вивчав мову, а також навчав глухих дітей в Единбурзі. У 1870-му він переїхав до Канади і наступного року виїхав у США.

У 1866 році дев’ятнадцятирічний Белл почав

задумуватися про можливість посилати звуки телеграфом, саме в той час до нього прийшла ідея “гармонічного телеграфу”, що міг би передавати музичні тони за допомогою електрики з одного місця в інше. У 1873 році він був призначений професором у Бостонський університет. Він почав цікавитися механічним відтворенням звуку, засновуючи свою роботу на теоріях Гельмгольца. Беллу здавалося можливим перетворити вібрацію звукових хвиль у перемінний електричний струм. Потім струм наприкінці ланцюга може у свою чергу перетворюватися в звукові хвилі, ідентичні первісним. Таким чином, звук може передаватися по дротах зі швидкістю
світла. Саме за допомогою своїх відомих експериментів він винайшов телефон у 1876 році, що дозволив людям говорити один з одним на великих відстанях.

Одного разу, працюючи з інструментом, призначеним передавати звук, Белл автоматично прокричав своєму асистентові: “Ватсон, будь ласка, підійдіть сюди”. Ватсон, що знаходився на іншому кінці ланцюга на іншому поверсі, почув, як інструмент говорить, і з радістю збіг униз. Це була перша телефонна розмова. У 1915 році був установлений перший міжконтинентальний телефон. Белл помер 2 серпня 1922 року.

Alexander Bell was born in Edinburgh, Scotland, in 1847 in a family interested in the problems of speech. Both his father and his grandfather had studied the mechanics of a sound. Bell’s father had been one of the pioneer teachers of speech to the deaf. He was a world-famous inventor of “Visible Speech”, which helped deaf people to pronounce words they could not hear. Between 1868 and 1870 Alexander worked with his father and studied speech and taught deaf children in Edinburgh. In 1870 he moved to Canada and the next year he went to the USA. In 1866 the nineteen-year-old Bell started thinking about sending tones by telegraph, and it was then that there came to his mind the idea of the “harmonic telegraph”, which would send musical tones electrically from one place to another. In 1873 he was appointed a professor at Boston University. He became interested in the mechanical production of a sound, basing his work on the theories of Helmholtz. It seemed to Bell that it was possible to convert the sound wave vibrations into a fluctuating electric current. Then the current, in its turn, can be converted into sound waves identical with the original at the end of the circuit. In this way, sound could be carried across wires at the speed of light.

It was through his famous experiments that in 1876 he was able to develop the telephone, which enables people to talk to each other over long distances. One day, while working with an instrument designed to carry sound, Bell automatically cried to his assistant, “Watson, please, come here”. Watson, at the other end of the circuit on the other floor, heard the instrument speak and ran downstairs with joy. It was the first telephone communication. In 1915 the first transcontinental telephone was opened. Bell died on August 2, 1922.

Questions:

What family was Alexander Bell born in? What did he study when worked with his father? What did he start thinking about at nineteen? What did he develop? When was the first transcontinental telephone opened?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Alexander Bell Outstanding People