Звичаї британців. British Customs

There exist some very unusual traditions in Great Britain. One of them is Town Crier’s Rivalry. У Великобританії існують дуже незвичайні традиції. Одна з них – змагання міських глашатаїв. Міські глашатаї з усіх кінців країни збираються в Хастингсі, графство Сассекс, у серпні на Національний турнір міських глашатаїв.

На змагання вони одягають свою традиційну форму для церемоній і беруть свої ручні дзвіночки. Процесія, очолювана оркестром Хастингса, крокує до арени, де її вітають мер, члени міської ради і цивільні службовці. Щоб судді мали можливість визначити, хто ж володіє наймогутнішим

голосом, тих, хто змагається, відвозять на човнах на маленький острів на відстані 75 ярдів. З цього маленького острова вони один за одним оголошують тест, що складається з 150 слів. Ще одна цікава традиція нагадує нам нашу країну. Сміх і жарти звичайно супроводжують квітневий День дурнів. У Шотландії стара назва Квітневого дурня – “Квітнева зозуля”. З якоїсь причини зозуля вважається символом дурості. Повернення зозуль і прихід весни були пов’язані з цим днем. Ще одне цікаве змагання – це парад автомобілів-ветеранів (старовинних машин). Щорічно в листопаді старі автомобілі збираються на переїзд
із Лондона у Брайтон. Існує важлива умова – кожен автомобіль, що бере в ньому участь, повинен бути принаймні 60-літньої давності випуску. Переїзд із Лондона у Брайтон зовсім не перегони.

Town criers from All parts of the country gather at Hastings, Sussex, in August for the National Town Crier’s Championship. For the contest they wear their traditional ceremonial uniforms and carry their handbells. A procession headed by the Hastings band marches to an arena where the Mayor, members of town council and civil officials greet them. To enable the judges to determine who possesses the most powerful voice the competitors are rowed to a small island about 75 yards from them. From this little island they one by one make their cries and declaim a 150-word test piece. Another curious tradition reminds us of our country. Fun and jokes are very common on April Fool’s Day. In Scotland an old name for April Fool is Aprilcuckoo. For some reason the cuckoo is a symbol for daftness. The return of the cuckoo and the arrival of spring are connected with all this fooling. Still another interesting tournament is the Veteran Car Run. The veteran cars are set out on the London – Brighton run each November. There is an condition – every car taking part must be at least 60 years old. The London – Brighton ride is not a race.

Participants are limited to a maximum average speed of 20 miles per hour. At 8 o’clock comes the “Off”. The main things in this tournament are the cars that represent the history of the country. Максимальна швидкість учасників – 20 миль за годину. Початок переїзду – о 8 годині ранку. Основними в цьому змаганні є автомобілі, що представляють історію країни.

Vocabulary:

Town criers [‘taun ‘kraiaz] – міські Mayor [‘mea] – мероповісники to possess [pa’zes] – володіти, мати handbell [‘hsendbel] – ручний fool [fu:l] – дурень дзвіночок reason [n:zn] – причина Sussex [‘sAsiks] – Сусекс Brighton [‘braitan] – Брайтон

Questions:

What do you know about unusual traditions and customs in Great Britain? Where are the competitors of Town Crier’s Rivalry rowed to? How do they call an April Fool in Scotland? What can you say about Veteran Car Run? What is an important condition in Veteran Car Run?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Звичаї британців. British Customs