Життєвий і творчий шлях Ясунарі Кавабати

І. Ясунарі Кавабата – перший у японській літературі лауреат Нобелівської пре­мії. (Нобелівська премія 1968 року присуджена письменнику за “письмен­ницьку майстерність, що з надзвичайною яскравістю виражає суть японського

Способу мислення”.)

ІІ. Ясунарі Кавабата – видатна постать японської літератури XX століття.

1. Життєвий шлях. (Народився в родині лікаря. Ясунарі Кавабата рано осиро­тів, і його до 16 років виховував дід, а коли дід помер, хлопець почувався са­мотнім. Це почуття вилилося у створення першого оповідання “Щоденник

шістнадцятирічного юнака”. 1920 року став студентом англійського відді­лення Токійського університету, а за рік перевівся на відділення японської літератури. По закінченні університету 1924 року брав участь у заснуванні журналу “Бунгей дзідай” (“Літературна епоха”) – видання неосенсуалістів.)

2. Я. Кавабата і традиція японської літератури. (Улюбленою книгою письмен­ника завжди була найвидатніша пам’ятка японської літератури XІ століття “Повість про Гендзі”. Отож для нього класика була важлива. Письменник, повернувшись до класичної традиції, написав оповідання “Танцівниця

з Ідзу” – ліричну сповідь про перше кохання. В центрі уваги автора життя мандрівних артистів, своєрідних “маленьких” людей, оскільки в Японії ак­тори були одною з упосліджених верств суспільства. Отже, навіть захоплю­ючись модерністським мистецтвом Європи, Ясунарі Кавабата не відійшов від національних художніх традицій.)

3. Вершини творчості Ясунарі Кавабати (Критика вважає вершинним тво­ром письменника повість “Країна снігу” (1934-1947). Автор зобразив сто­сунки головних героїв на тлі різних пір року відповідно до законів есте­тики дзен-буддизму. Я. Кавабата продовжував “жіночу” лінію в японській

Літературі, що має джерелом класичну літературу доби Хейан (XІ ст.) пору найбільшого розквіту класичної японської літератури. Такий стиль письменник зберіг і в повоєнних творах: “Тисяча журавлів” (1951), “Голос гір” (1954), “Давня столиця” (1962). За повість “Тисяча журавлів” автора відзначено премією японської Академії мистецтв.)

ІІІ. Значення творчості Ясунарі Кавабати. (Ясунарі Кавабата зберіг у своїй твор­чості японську естетичну традицію у змалюванні людини й природи, пере давши ці відносини через традиційні картини, пов’язані з особливостями менталітету, історії та культури Японії. Через його твори людство зрозуміло особливості естетичних принципів японської культури. Твори Я. Кавабати це крок до розуміння, до миру і пізнання.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Життєвий і творчий шлях Ясунарі Кавабати