Томас Манн “Маріо і чарівник”

1. Як прийнято називати літературу XX ст., де йдеться про втрату ілюзій щодо суспільних ідеалів, втрату віри у цивілізацію, що призвела до війни, втрату особистості у повоєнному світі? Відповідь: Література “втраченого покоління”.
2. Ким був батько Томаса Манна? Від кого майбутній письменник успадкував мистецькі риси? Відповідь: Сенатором. Від матері.
3. Якими епітетами можна загалом схарактеризувати дитинство Томаса Манна? Відповідь: Безтурботне, веселе, щасливе.

4. Назвіть улюблених письменників Томаса Манна.
Відповідь: Й. В.

Ґете, Ф. Достоєвський, Л. Толстой.
5. Який твір приніс Томасу Манну неабияку популярність, а майже через 30 років за нього письменникові була присуджена Нобелівська премія? Відповідь: Роман “Будденброки”.
6. Які чудеса, “вправи”, що входять у виступ штукаря Чі-полли викликають у читачів новели негативне ставлення до гіпнотизера? Відповідь: “Вправи” з людською свідомістю, “чорна магія”.

7. Чому Маріо вбиває гастролера Чіполло? Відповідь: Маріо зрозумів, що Чіполло жорстоко його принизив.
8. Які складові фашистської ідеології втілено в образі гіпнотизера Чіполло? Відповідь: Культ “сильної

особистості”, “ідею нації”.
9. Яку мету переслідує штукар Чіполла, спрямовуючи
свій виступ у глядацький зал? Відповідь: Підкорити, здолати, пану
вати над усіма.
10. Хто в новелі Томаса Манна протиставлений “сильній особистості”, втіленій в образі гіпнотизера Чіполли? Відповідь: Кельнер Маріо.
11. Як в теорії літератури називаються твори-попереджен-ня, народжені дійсністю XX ст., у яких майбутнє Відповідь: з ознаками сучасності зображується як небажане, як те, чого треба уникнути? Відповідь: Антиутопії.
12. Яке почуття, настрій лейтмотивом пронизує весь текст новели Томаса Манна “Маріо і чарівник”? Відповідь: Гнітюче почуття, напруження, роздратування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Томас Манн “Маріо і чарівник”