Відповіді до теми: Франческо Петрарка

1. Назвіть митців доби Відродження. Відповідь: Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Франческо Петрарка та ін.
2. Який світоглядний напрям став основою доби Відродження? Відповідь: Гуманізм.
3. Яка країна була батьківщиною європейського Відродження? Відповідь: Італія.
4. Який місяць року для Франческо Петрарки став знаменним? Відповідь: Квітень.
5. Яка мрія Франческо Петрарки здійснилася 1341 року на Капітолії? Відповідь: Петрарку увінчали лавровим вінком.
6. На які дві частини Відповідь: книги поділяється збірка “Канцоньєре”?

Відповідь: “”.На життя мадонни Лаури” та “На смерть мадонни Лаури”.
7. Що таке лірика як літературний рід,? Відповідь: Лірика – один з трьох літературних родів, в основі якого лежить зображення переживань, роздумів.

8. Збірка “Канцоньєре” є різнотематичною чи містить лише любовну лірику? Відповідь: Збірка різнотематична.
9. На якому фоні Відповідь: тлі змальовує Ф. Петрарка образ Лаури? Відповідь: На фоні природи.
10. У якому творі Ф. Петрарки зіткнулися різні сторонни особистості поета: відраза до суєтності світу і прагнення земного щастя? Відповідь: У трактаті “Втаємничене. Про презирство

до світу”.
11. Що таке “петраркізм”? Відповідь: Течія наслідувань сонетів Петрарки.
12. Дослідники вважають, що “Канцоньєре” – твір не стільки про Лауру, скільки про самого Петрарку. Чому? Відповідь: Петрарка змальовує відтінки власних почуттів, переживань, тобто досліджує власну душу.


Суперечливий образ анни кареніної.
Відповіді до теми: Франческо Петрарка