Тенденції сучасної духовної культури українців

Розвиток суспільства неможливий без удосконалення духовної культури всіх без винятку громадян. Це означає, що задля духовного зростання нації треба докладати чи­малих зусиль в різних галузях життя: навчанні, мистецтві, релігії тощо. У незалежній Україні успішно завершується процес формування нації, і, звичайно ж, виростає духовна культура наших співвітчизників.

Вивчаючи давні традиції нашого народу, найбільш по­міркована частина суспільства зрозуміла ось що. За найщасливіших, найуспішніших часів в Україні панувало порозуміння. Це

слово є справжнім ключем для розуміння сучасності. А основною тенденцією сучасної духовної куль­тури українців можна вважати потяг до соборності – най­кращого стану суспільства. Соборність виникає тоді, коли всі члени суспільства плекають спільні надії, вірять у своє спільне майбутнє, відчуваючи один одного як індивідуальність. Тоді й виникає атмосфера злагоди, добра, спокою. І тоді стає набагато простіше працювати і жити.

У чому ми можемо бачити прояви сучасної української соборності? Перш за все в потязі до демократичних цінно­стей, які сповідує переважна більшість народів світу. І в цьому немає нічого дивного:

за умов розвиненої демократії кожна людина без винятку отримує якнайширші можливості для самореалізації та самовдосконалення. А якщо гідні прояви особистості насильно не стримувати, то вдос­коналення однієї людської індивідуальності стає частиною загального вдосконалення світу людей.

Сьогодні в Україні створюється чимало громадських організацій, які беруть на себе ті функції, що їх неспро­можна виконувати держава. Завдяки таким організаціям користь отримує суспільство в цілому. Слід вважати гро­мадську активність однією з проявів духа соборності.

Тенденції сучасної духовної культури треба ретельно вивчати: завдяки такому вивченню легше прогнозувати перспективи, які має наша держава. Але ми повинні пам’ятати: в будь-якому разі розвинена і багата Європа хоче бачити в Україні не новачка, а рівноправного партнера. І лише коли зростання духовної культури українців сягне певної межі, наша держава зможе зробити заключний крок у своє європейське майбутнє.

Ми, молоді українці, маємо самовдосконалюватися. Це єдиний спосіб запобігти багатьом душевним негараздам, які останнім часом тривожать усіх. І лише тоді ми отри­маємо повне право стати до лав прибічників української ідеї, української соборності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Тенденції сучасної духовної культури українців