Мій улюблений письменник. My Favourite Writer

Читання – одне з моїх хобі, і тому я намагаюся використовувати кожну вільну хвилину, щоб почитати. Я люблю різні види літератури. Я люблю російську й іноземну, класичну і сучасну літературу.

Звичайно я читаю різні книги: любовні історії, детективи чи історичні романи. Я хочу розповісти вам про мого улюбленого письменника. Це Олександра Маринина. Вона вважається російською королевою детективної прози. Твори цього автора розумні і по-справжньому цікаві. В усіх книгах ті самі персонажі, і, починаючи нову книгу, ви зустрічаєте старих друзів.

Авторка раніше працювала слідчим, і вона знає, як розбудити інтерес читача, і в той же час описує події, що відбувалися насправді. Багато детективних романів, написані Марининою, перекладаються іноземними мовами й іноземні читачі можуть порівняти нашу письменницю з Агатою Кристі. Коли я познайомилася з цими книгами, я була глибоко вражена дотепністю і гумором. Головний персонаж, витончена і слабка жінка, не бореться зі злочинцями, використовуючи дзюдо чи щось схоже на це. Вона дуже розумна й інтелігентна. Її мозок працює, як гарний комп’ютер і вона знає, як скористатися з цього. Усі дії і персонажі описуються так жваво,
що я відчувала можливість нашої зустрічі, коли була в Москві минулого літа. На жаль, у мене немає повного зібрання творів Марининої, і це неможливо, вона усе ще пише. Але я завжди рекомендую моїм друзям почитати ці книги.

Reading is one of my hobbies and that’s why I try to use every spare minute to read. I like different kinds of literature. I like Russian and foreign, classic and modern literature. I usually read different books: love stories, detective stories or historical novels. I want to tell you about my favourite writer. It is Alexandra Marinina. She is considered to be a Russian Queen of detective prose. The works of this author are clever and really interesting. In all books there are the same characters and starting a new book you meet old friends. The author used to work as an investigator and she knows how to arouse the reader’s interest and at the same time writes the facts that could take place. Many detective novels by Marinina are translated into foreign languages and foreign readers can compare our writer with Agatha Christie. When I got acquainted with these books I was greatly impressed by the wit and humour. The main character, a slender and weak woman, doesn’t need to fight with the criminals using judo or something like that. She is very clever and intelligent. Her brain works as a good computer and she knows how to derive benefit from it. All the actions and characters are described so vividly that I had a feeling of our possible meeting when I visited Moscow last summer. Unfortunately I don’t have complete works by Marinina, it’s impossible, she’s still writing. But I always recommend my friends to read these books.

Vocabulary:

To consider [kan’sida] – вважати character [‘kserakta] – персонаж investigator [m’vesti, geita] – слідчий to compare [kam’pea] – порівняти to get acquainted [a’kwemtid] – познайомитися wit [wit] – дотепність to derive benefit [di’raiv ‘benifit] скористатися vividly [‘vividh] – жваво unfortunately [An’fo:t[mtli] – на жаль to recommend [,reka’mend] – радити, рекомендувати

Questions:

Do you like reading? Have you read books by Marinina? Did you like them? Why? What is your favourite character? What is your favourite writer?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Мій улюблений письменник. My Favourite Writer