Герой Буніна на прикладі добутку “Сонячний удар”

Бунинский герой по-іншому, ніж чеховський, бачиться й зображується автором відповідно до трьох сфер, у яких перебуває людина – внутрішньої (екзистенціальної, емоційно-психологічної), зовнішньої (соціально-побутовий) і буттєвої (природа, космос, Бог). У бунинском оповіданні об’єктивується буттєве чуттєво-жагуче бачення миру й людини

У бунинском оповіданні об’єктивується метафоричне буттєве чуттєво-жагуче бачення миру й людини в їхній природно-предметній виразності. Ці й багато інших деталей часом майже буквально переходять із

оповідання в оповідання протягом усього творчості письменника. Обов’язково бунинский герой буде переміщатися з місця на місце, обов’язково буде наділений бунинской спостережливістю, бунинским чуттєво-жагучим сприйняттям природно-предметно-го миру. Зримо зображується й предметно позначається всі, на що спрямовано погляд героя = оповідача = автора

“Візник зупинився біля освітленого під’їзду, за розкритими дверима якого круто піднімалися старі дерев’яні сходи, старий, неголений лакей у рожевій косоворотці й у сюртуку невдоволено взяв речі й пішов на своїх розтоптаних ногах уперед.

Авторська

словесна гра визначається іменуванням природ-але-предметно го миру, описом емоційних станів героя й рухом описів від природно-предметних деталей до емоційного стану героя

“Номер без її здався якимось зовсім іншим, чим був при ній. Він був ще повний нею – і порожній. Це було дивно! Ще пахнуло її гарним англійським одеколоном, ще стояла на підношенні її недопита чашка, а її вже не було… І серце поручика раптом стислося такою ніжністю, що поручик поспішив закурити й кілька разів пройшовся взад і вперед по кімнаті

Бунін кинувся до нового бачення героя (людина в його екзистенціальній сутності, людина – і вічний мир природи). Бунін руйнує реалістичну образність, абсолютизируя чуттєво-жагуче сприйняття дійсності в її природно-предметній виразності. Чехів, як йому здавалося, додержувався принципу оповідання в “тоні” і “дусі” героя, Бунін визнавав за собою вміння відтворити “дух країни, народу”. Насправді й чеховське, і бунинское оповідання є оповідання в “тоні” і “дусі” самих письменників, тобто об’єктивація їхнього емоційного сприйняття миру й людини, їхніх повсякденних подань про світ і людину

Чому проза Буніна є переважно ліричної?

Яку роль в оповіданнях і новелах Буніна грає фабула?

У чому складаються основні особливості бунинского зображення людини?

Чому створена Буніним художня картина миру є внеисторической і внесоциальной?

Назвіть основні теми прози й поезії Буніна.

У чому полягає особливе бунинское подання про пам’ять окремої людини й людства в цілому?

Чому в емігрантській творчості Буніна переважають вічні теми любові, життя, смерті, природи, творчості?

Чим були близькі Буніну Л. Н. Толстой і А. П. Чехов?

Проаналізуйте композицію новели “Легкий подих”.

Чому Бунін приділяє мало увагу обставинам життя Оли Мещерской?

Охарактеризуйте роль пейзажів у значеннєвому цілому новели “Легкий подих”.

Доведіть, що головним предметом зображення в “Легкому подиху” виступає “тло життя”.

Який зміст вклав Бунін у назву новели “Легкий подих” ?

Охарактеризуйте місце Буніна в культурі “срібного століття”.

Покажіть зв’язок Буніна з культурною спадщиною попередників.

ТЕМИ ТВОРІВ, РЕФЕРАТІВ

Мотив любові, що опромінює, у книзі Буніна “Темні алеї”

“Про щастя ми завжди лише згадуємо”.

Росія в художньому світі Буніна.

Проза Буніна – проза поета.

Природа й культура як основи мирообраза Буніна.

Бунін про сучасників.

Проблема сенсу життя у творчості І. А. Буніна.

Роль пам’яті в художньому світі І. А. Буніна


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Герой Буніна на прикладі добутку “Сонячний удар”