Життя і творчість Євгена Плужника

Ім’я Євгена Плужника далеко не всім відоме. І тому, що поет працював порівняно недовго, якихось 12 років, видавши всього дві книги віршів – “Дні” (1926) та “Рання осінь” (1927), – і тому, що за певних умов його ім’я майже 20 років не згадувалось. І лише коли в 1996 році вийшла з друку його збірка “Вибрані поезії”, сучасники змогли гідно оцінити Євгена Плужника.
Поезія поета – явище надзвичайно складне, бо є у ній і віра, і сумніви, і печаль. Це лірика того інтелігента, що не без сумнівів та вагань приймав новий лад, нову соціалістичну

ідеологію, нові формі і порядки життя. Творчий шлях починав Плужник у самому розпалі занепадництва в суспільному та літературному житті, до того ж спадкова хвороба (туберкульоз) не настроювала на оптимістичний лад – і витворився поет такий, як він є. Разом з тим Плужник – поет сильний, оригінальний, мислячий, що нікого не наслідував і ні в кого не позичав ні слова, ні натхнення.
У 1923 році у київській газеті “Більшовик” та журналі “Глобус” з’являються перші вірші, підписані псевдонімом – Кантемирянин. Це були вірші про Жовтень, про гірників Рура, про дружбу робітників і селян. А через два роки з’явилась
книжка “Дні”, про яку багато говорилося і писалося в пресі.
Збірка “Дні” відкривалася промовистим епіграфом з Тичини: “…Як страшно! Людське серце до краю обідніло”, а також віршем, що був своєрідним творчим кредо поета, де бриніли віра і надія: майбутнє буде сповнене праці, любові, віри:
Я знаю:
Перекують на рала мечі.
І буде родюча земля –
Не ця.
І будуть одні ключі
Одмикати усі серця.
Та при всьому тому у коротких мініатюрах збірки “Дні” є немало сумних, трагічних образів і картин, сповнених надриву і болю – як селянські сини гинули в революцію; до того ж тут немає уточнення – хто і за кого… У них відбився і суспільний настрій, пов’язаний із суперечностями непу, і власні настрої хворого поета, який без особливого захоплення спостерігає сучасне і чекає на майбутнє. У такому дусі і написано поему “Галілей”, яку за настроєм можна порівняти з поемою М. Рильського “Крізь бурю і сніг”. Характерно, що у віршах і в поемі крізь трагізм і сумні картини пробивається віра в майбутнє:
Та знаю, вірю – через дні і муку
Ось підпереже землю мить така,
І над базаром стисне мрійну руку
Упевнена долонь робітника.
Особливе місце у творчій спадщині Євгена Плужника займає поема “Канів” – наскрізь філософічна, пронизана думою про майбутнє. Автор малює реальні картини сучасного і уявного майбутнього в оптимістичному дусі. За філософськими обріями, об’ємністю погляду на людей і світ поема далеко перевищує середній рівень тогочасної поезії. Може, саме тому вона лишилася майже непоміченою. У ній змальовується доля села, загалом рідної країни одразу ж після революції і кидається погляд у майбутнє.
Заявляючи, що життя міняє форми, що йде боротьба за нове зі старим, він не забув сказати і про реальні зміни:
А вже й Дніпро не той… Вже і пороги
Ось-ось одягнуть в крицю та граніт…
Наступна книга “Рання осінь” відрізняється від “Днів” своєю тональністю, у ній менше трагізму і мотивів жертовності. Здебільшого це коротенькі вірші-роздуми, мета яких – знайти позицію і певний спокій у житті. Часто це була позиція самітника і відлюдника, людини хворої, що має багато часу на міркування і мало практично діє. Звичайно, наш сучасник не поділятиме цієї позиції. Але у “Ранній осені” ми знаходимо іскри справжньої поезії, які можуть вдовольнити найтонших поціновувачів.
Плужник ніколи не був ворожий новому ладові, а його інтелігентські побоювання нівеляції індивідуальності були безпідставними. У кращих віршах він розуміє це:
Нехай комусь судився довший
Шлях до останньої межі,
Свій коротенький перейшовши,
Не нарікатиму, – я жив!
Час кликав до діяння, і Плужник зважаючи на свою нібито малорухомість, діяв і робив дуже багато. Після “Ранньої осені” він менше звертався до віршів, але написав роман “Недуга” і три п’єси. У першій з них – “Професор Сухораб” (1928) йдеться про перехід на бік радянської влади кращих представників старої інтелігенції і їх боротьбу проти міщанського оточення. Плужник виявився одним з найактивніших противників міщанства, зокрема київського. Викриттю цього міщанського оточення присвячено наступну п’єсу – “У дворі на передмісті” (1929). Цю ж тему, власне, гострий конфлікт двох протилежних ідеологій в одній родині, розкриває і третя п’єса з умовною назвою “Змова в Києві”, яка, на жаль, не збереглася.
Не побачила світу і третя книга віршів Є. Плужника “Рівновага” (1933). Рукопис її зберігся, і тепер основні вірші з неї надруковані у “Вибраних поезіях”.
Так, Є. Плужник – син свого часу. Він, попри всі перешкоди, ішов до осягнення мудрості віку. Шкода, що передчасна смерть спинила його “на повороті до мети”.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Інтернет мій друг.
Життя і творчість Євгена Плужника