Твір на тему: “Чому літературна молодь кінця ХІХ початку ХХ століття тяжіла до модернізму”

Термін “модернізм”, який виник від французького слова “moderne” – “сучасний”, дослідники та мистецтвознавці використовують не тільки для позначення певного терміну культури, а й позначення сукупності новітніх течій у літературі, поезії й інших видах мистецтва. Вони почали з’являтися на зламі двох століть – ХІХ і ХХ.

Уже на початку минулого століття модернізм майже витіснив на задній план такі стилі і течії, як неокласика, модерн і символізм, а згодом став провідною течією в літературі багатьох європейських країн.

Справжній розквіт модернізму прийшовся на 20-30 роки ХХ століття, коли ця течія поширилася за межі Європи і дійшла до Сполучених Штатів.

Прийоми і форми модернізму актуальні і сьогодні, вони зустрічаються у багатьох творах сучасних поетів і письменників.

Філософія модернізму заснована на ідеях про неможливість відтворення і пізнання сучасного світу традиційними засобами класичної літератури. Повністю відкидаючи гуманізм, демократизм і реалізм, модернізм з’явився із нераціоналістичної волюнтаристської філософії Ф. Ніцше, інтуїтивізму А. Бергсона, психоаналізу З. Фрейда і теорій А. Камю. Вже цього достатньо для того,

щоб стверджувати, що найбільш за все до модернізму тяжіла молодь. Це цілком природно, адже ця течія несла з собою щось нове, нетрадиційне і навіть революційне.

Найбільш суттєвими положеннями модерністської філософії є інтернаціоналізація і глобалізація, яка, врешті-решт, приводить до втрати національних народних традицій, одухотворення різноманітної техніки, визнання замкненості людини у колі своїх фантазій, іі відчуженості від світу і самотності, суперечливості і складності відношень навколишнього світу і людини, криза поглядів на світ і переоцінка традиційних цінностей, визнання глухого кута, в якому людство опинилося після бурхливого розвитку цивілізації.

Складні і трагічні часи революційних подій, громадянської війни, культ особистості Сталіна, важке післявоєнне життя – все це привело у табір модерністів не тільки багато письменників, а і вчених, художників та інших творчих особистостей, більшість яких були представниками молодого покоління своєї доби.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Творчість и кохання в романі майстер і маргарита.
Твір на тему: “Чому літературна молодь кінця ХІХ початку ХХ століття тяжіла до модернізму”