Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду арешту

Мета: допомогти школярам усвідомити філософський
зміст, красу поетичних творів Шевченка; удосконалювати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, висловлення власних почуттів і думок з приводу прочитаного; виховувати прагнення до чесного, праведного життя в добрі та взаємоповазі.
Обладнання: портрети письменника відповідного періоду,
репродукції картин Т. Шевченка, ілюстрації до його творів відомих художників.
Теорія літератури: ліричний герой, психологізм, автобіографічні
мотиви, жанр ліричної медитації.
ХІД

УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Вступне слово вчителя.
У піднесеному й замріяному настрої повертається Шевченко з весілля свого товариша до Києва: добре б і йому, нарешті, знайти собі пару; викладати малювання в університеті (поета недавно призначили туди викладачем “в виде опьіта на один год”), видати вдруге свого “Кобзаря”, врешті-решт, поїхати до Італії. Та мрії його враз грубо обривають жандарми. Арешт, миттєве доправлення в Петербург, і ось він уже в похмурому казематі ІІІ жандармського відділу. Сіре, непривітне небо заглядає в загратоване віконце. Безкінечно терзають
душу допити… А душа в цей час видає… “Садок вишневий коло хати…”! Скільки ж світла й любові, поетичного таланту в тій душі! Два весняних місяці за гратами, сім діб – і Шевченко вже на засланні, в глухих казахських степах із найтяжчим для нього покаранням – забороною писати й малювати. Але не думати, не складати вірші, не мріяти… І линуть непереверпіені рядки: “Зоре моя вечірняя, Зійди над горою, Поговоримо тихенько В неволі з тобою!” Про вершинні зразки Шевченкової лірики ми й будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
“Хвилинка мудрості”.

Є;КА№К

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Завдання учням.
1) Пригадайте й розажіть про життя Шевченка в засланні, звільнення та повернення поета.
2) Визначте тематику творів цього періоду; розкажіть про малярську спадщину.
3) Виразно прочитайте (бажано напам’ять) вірші, які ви вивчили раніше (із циклу “В казематі”): “Мені однаково, чи буду…”, “Ой три шляхи широкії…”, “Садок вишневий коло хати…”.
4) Продовжіть думку: “Жінка у творчості Шевченка – це… (об’єкт поклоніння, співчуття, захоплення; це мати, сестра, кохана, дружина.)”

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА
ТЕРІАЛУ
1. Виразне читання поезії Шевченка “Доля”.
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.

– Наскільки, на вашу думку, образ ліричного героя з’єднаний з образом самого автора? (Практично повністю.)
– Як ви думаєте, чи нарікає ліричний герой на свою долю? Свої міркування обгрунтуйте. (Ні. Про це свідчать слова: “Та дарма!”.)
– Які слова можна вважати афоризмом, крилатим висловом?
(Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерна неправди за собою.)
4. Виразне читання поезії Шевченка “Росли у купочці, зросли…”.
5. Словникова робота, обмін враженнями про твір.
6. Евристична бесіда.

– Яку ідилічну картину змальовує поет? (Життя люблячої подружньої пари в мирі та злагоді.)
– З яких частин (за стилем) складається поезія? (Реалістично-побутової і піднесено-євангельської.)
7. Повідомлення учня про роль жінок в особистому житті поета.
(Див. Додаток до уроку № 49.)

8. Читання віршів інтимної лірики.
(Учні виразно читають “Коло гаю, в чистім полі…”, “Не тополю високую…”, “Дівичії ночі” та ін.)
9. Слово вчителя.
У творах інтимної лірики Шевченко часто вдається до прийому художнього, психологічного паралелізму, коли явища людського життя, почуття зіставляються з явищами природи.
Паралелізм – композиційний прийом, який підкреслює зв’язок кількох елементів художнього твору; аналогія.
Улюблений жанр письменника в цей період – лірична медитація.
Медитація – форма філософської лірики; вірш, у якому поет висловлює свої роздуми над проблемами життя і смерті, над баченим і пережитим.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
10. Завдання учням.
– 3 творів Т. Шевченка підберіть приклади використання психологічного паралелізму та ліричної медитації. (Психологічний паралелізм: “Не тополю високую…”, “І широкую долину…”, “І небо невмите, і заспані хвилі…”, “Із-за гаю сонце сходить…” та ін.
Медитація: “Доля”, “Росли укупочці, зросли” таін.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду арешту