Твір за романом А. Камю ” Чума”

Нові засоби зображення внутрішнього світу людини в модерністській прозі XX століття. У кінці XІX – і-і – на качану XX ст. у мистецтві відбувається глобальний переворот, пов’язаний із пошуком нових форм зображення людини й світу. Спираючись на досягнення психологічної прози XІX століття, письменники всі більше заглиблюються у внутрішній світ людини. Особливе місце в літературі XX століття займає показ психології героїв, спроба зобразити складність і плинність пси хічного процесу.

Витонченість психологічного аналізу притаманна творчій

манері А. Камю. Роман “Чуму” побудований на удаваній біді, що трапилася йз мешканцями містечка Орана в Алжирі. Цей сюжет дає можливість авторові створити багатоплановий твір. Алі у романі є й абстрактний, символічний зміст, який дає можливість говорити про людське буття, а роман сприймати як притчу

А. Камю поділяв ідеї екзистенціалізму, філософської течії, що виникла в XX століття Прихильники цього напряму центром своєї філософської системи роблять особистість. Поняття “буття” замінюються поняттям “екзистента” – існування окремої особистості. Матеріальний світ сприймається як загроза

екзистенті, життя абсурдне. Людина самотня у світі, вона сама винна робити свій вибір. Воля – це не благо, а тяжкий тягар, який несе людина. Можна вибрати повне злиття з суспільством, а можна бути самим собою, вибрати розвиток своєї особистості й протиставити собі суспільству.

Психологію людини в ситуації вибору й досліджує А. Камю у романі “Чуму”. Чуму постає як фатальний, абсурдна сила, перед обличчям якої люди роблять свій вибір. Спостерігаючи за людьми, що змушені робити свій вибір, – боротися проти чуми чи сподіватися на її милість, лікар Ріє приходити до висновку, що є більше підстав захоплюватися людиною, ніж зневажати її.

Нові можливості розкрити психологію героя Камю знаходить у відсутності безпосередніх описів внутрішнього життя. Лікар Ріє – оповідач роману. Алі про собі він говорити в третій особі, на перший план висуває вчинки героїв. Внутрішній світ розкривається через зовнішні вияви. Наприклад, епізод смерті від хвороби сина слідчого. Йому ввели вакцину, на якові покладали велику надію. Алі хлопчик лише більше страждав і довше помирав. Після його смерті Ріє кидає в обличчя священику жорстокі слова зневіри в можливість вищої справедливості. Автор нічого не говорити про переживання свого героя, алі його нестриманість свідчить про відчай.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір за романом А. Камю ” Чума”